OM publiceert vervolgingsbeleid faillissementsfraude

De minister van Justitie heeft in september 2004 een zogeheten 'Actieplan bestrijding faillissementsfraude' aan de Kamer gestuurd, waarin werd aangekondigd dat het Openbaar Ministerie (OM) een op maat gesneden vervolgingsbeleid zou presenteren. Dit vervolgingsbeleid geldt vanaf 1 maart 2009 en is neergelegd in de 'Aanwijzing Opsporing Vervolging Faillissementsfraude'.

In de aanwijzing staat als uitgangspunt voor optreden van het OM dat het strafrecht in beginsel complementair is aan andere (civielrechtelijke, door de curator te hanteren) instrumenten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenvoudige zaken en complexe/gevoelige en zware zaken. Eenvoudige zaken hebben als kenmerk onder meer het ontbreken van administratie, het niet uitleveren van de (volledige) bedrijfsadministratie aan de curator en/of het onttrekken van één of enkele activabestanddelen aan de boedel.

Voor de opsporing en vervolging van dit soort zaken is geen bijzondere financiële kennis vereist en komen daarom in aanmerking voor opsporing door de regiopolitie. Zware en complexe/gevoelige zaken hebben als kenmerk:
• omvangrijkheid fraudebedrag;
• misbruik van rechtspersonen;
• ondoorzichtige eigendomsverhoudingen of bestuurdersrelaties of gebruik van een stroman;
• georganiseerd verband;
• andere vermogensdelicten;
• branchegebonden;
• persoon van de verdachte(n) (recidivist, publieke functie, voorbeeldfunctie).

Voor de opsporing en vervolging van dit soort zaken is bijzondere financiële kennis noodzakelijk en komen daarom voor in aanmerking voor opsporing door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (FIOD-ECD) en/of de Bovenregionale Recherche (BR).

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen