OESO: EU lidstaten moeten hun belastingsystemen optimaliseren

De huidige systematieken zijn niet bevorderlijk voor economische groei , noch gericht op het eerlijker verdelen van de welvaart.

In een nieuw rapport roept de OESO specifiek de EU-lidstaten op hun belastingsystemen te moderniseren.
 
De organisatie constateert dat de publieke financiën in de euro-zone de laatste jaren steeds minder gericht zijn op het ondersteunen van duurzame en sociaal eerlijke groei. De fiscale consolidatie tussen 2011 en 2013 heeft de recessie alleen maar verlengd en verdiept, aldus het rapport.
 
De OESO doet een aantal specifieke suggesties om daarin verbetering aan te brengen. Zo moet de belasting op arbeid verschuiven naar belasting op  consumptie, OG en kapitaal. De belasting op inkomen uit arbeid, toch al relatief hoog in de EU, is de afgelopen periode alleen maar gestegen. Hoewel veel regeringen aankondigen daar iets aan te willen doen, gebeurt er bijzonder weinig en de doelstellingen zouden veel ambitieuzer mogen/moeten zijn.
 
Hogere (progressievere) inkomstenbelastingtarieven, aldus de OESO,  zorgen misschien wel voor een eerlijker verdeling, maar zijn slecht voor de (groei van de) werkgelegenheid. 
 

Gerelateerde artikelen