Octrooibox stimuleert innovatie onvoldoende

De octrooibox die in januari 2007 is ingevoerd ter stimulering van innovatie in Nederland, lijkt te zijn mislukt. De grotere Nederlandse beursgenoteerde bedrijven passen de octrooibox wel toe, maar de belangstelling bij minder grote en buitenlandse ondernemingen valt tegen. Dit blijkt uit navraag bij cliënten van Deloitte naar het gebruik van deze fiscale stimuleringsregeling.

De octrooibox blijkt in de praktijk nauwelijks te leven, terwijl deze toch 15,5% belastingbesparing op kan leveren. De grootste reden tot het niet goed functioneren van deze regeling blijkt de complexiteit van de regeling.

‘Er kan niet eenvoudig worden berekend welk voordeel de octrooibox uiteindelijk oplevert, doordat eerst moet worden bepaald welk deel van de winst afkomstig is uit de octrooien,’ aldus Hugo Everaerd, senior manager bij Deloitte Belastingadviseurs. Dit maakt ondernemers terughoudend om aan de slag te gaan met deze regeling.”

Daarnaast is de box met name van toepassing op octrooien. ‘Ontwikkeling van software valt maar gedeeltelijk onder deze regeling. Dat is een gemiste kans, aangezien bij softwareontwikkeling wel degelijk sprake is van innovatie in Nederland,’ meent Everaerd.

Tevens wordt Nederland ingehaald door gunstigere regelingen uit het buitenland. ‘Het  belastingtarief over inkomsten toerekenbaar aan octrooien is bijvoorbeeld in België nog lager. In Luxemburg wordt de regeling veel breder toegepast en bijvoorbeeld ook softwareontwikkeling tot de mogelijkheden van de regeling gerekend’, aldus Everaerd. Dit verklaart het gebrek aan belangstelling uit het buitenland voor deze regeling.

Gerelateerde artikelen