October toegelaten tot BMKB-C

Overheid staat garant voor MKB-kredieten via financieringsplatform October.

De overheid heeft het MKB-financieringsplatform October toegelaten tot de BMKB-C regeling. Met de accreditatie verkrijgt October toegang tot de garantie van de overheid ter financiering van in de kern gezonde bedrijven die geraakt worden door de impact van het coronavirus.

October was al voor de corona-crisis in gesprek met Economische Zaken over toetreding tot de garantieregelingen. De impact van de corona-crisis heeft de toetreding tot de versoepelde BMKB-C regeling versneld. CEO van October Nederland Luuc Mannaerts is blij met de beslissing en noemt het feit dat de overheid October accrediteert een belangrijke ontwikkeling: “Deze erkenning is een duidelijk signaal naar het MKB, want een completer aanbod van financiering blijft hiermee toegankelijk. Non-bancaire financiers hebben de toegang tot financiering voor het MKB enorm verbeterd. Dat de overheid nu een aantal non-bancaire financiers accrediteert, is een reflectie van de professionalisering van deze geselecteerde partijen.Dat de overheid nu een aantal non-bancaire financiers accrediteert, is een reflectie van de professionalisering van deze geselecteerde partijen en versterkt de relevantie van alternatieve financiering.”

Optimalisatiefase

Met de BMKB-C regeling zegt de overheid toe om voor 67,5 procent van een lening garant te staan. October heeft die toezegging naar eigen zeggen verworven omdat het financieringsplatform crowdfunding op een verantwoorde manier combineert met institutioneel geld en het management in elk financieringsproject investeert. “Ons unieke financieringsmodel zorgt voor balans en is een belangrijke aanvulling op of alternatief voor traditionele financieringspartijen. Het is goed dat er vanuit het ministerie oog is voor innovatieve partijen die zorgen voor diversiteit in de financieringsmarkt,” vertelt Mannaerts.

De komende weken wordt de regeling geïmplementeerd en zal meer duidelijk worden hoe de borgstelling precies vorm krijgt. Mannaerts heeft er vertrouwen in dat er snel meer duidelijkheid zal zijn: “De zeer constructieve en slagvaardige houding van het ministerie heeft reeds geleid tot een hogere garantie tegen lagere kosten. Dit geeft ons vertrouwen dat het ministerie er alles aan doet om, gezamenlijk met alle financiers, tot een verantwoorde en optimale regeling te komen waarmee het MKB wordt ondersteund. We gaan op deze voet verder en blijven leren van elkaar.”

(bron: October)