Oad in cassatie tegen Rabobank uitspraak

Aantal uitgesproken faillissementen iets gestegen in maart
Financieel management, financierende banken en curator

De oud-eigenaren van reisorganisatie Oad gaan in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, waarin werd geoordeeld dat Rabobank geen schadevergoeding hoeft te betalen. Dit kan een precedentwerking op de relatie tussen financierende banken en bedrijven. Dat meldt het ANO deze ochtend

  • Oad in cassatie tegen Rabobank-uitspraak.
  • Uitspraak kan kredietverstrekking beïnvloeden.
  • Hoge Raad uitspraak verwacht binnen maanden.

Oad, ooit een van de grootste reisorganisaties van Nederland, ging in 2013 failliet nadat de Rabobank de kredietrelatie beëindigde. De curatoren van Oad stapten in 2015 naar de rechter omdat ze vonden dat de bank onrechtmatig handelde door de kredietrelatie op te zeggen. Ze eisten een schadevergoeding van 70 miljoen euro. Zowel de rechtbank als het gerechtshof wees deze eis af.

Uitspraak Gerechtshof in februari

Het gerechtshof Arnhem oordeelde in februari dat de Rabobank voldoende rekening had gehouden met de belangen van Oad. Nadat Rabobank het krediet had opgezegd, vond Oad een investeerder voor de busdivisie van het bedrijf. De bank verstrekte daarop een overbruggingskrediet. Toen dit verliep, weigerde Rabobank verdere verlenging of verruiming, wat volgens het hof gerechtvaardigd was.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Standpunt oud-eigenaren Oad

De oud-eigenaren van Oad vinden de uitspraak onjuist en onvoldoende onderbouwd. Volgens hen heeft de Rabobank onnodig het faillissement van Oad veroorzaakt. Zij stellen dat de bank rekening had moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf, haar medewerkers en de vele gedupeerde reizigers.

Argumenten voor Cassatie

De oud-eigenaren van Oad onderbouwen hun cassatieberoep met de stelling dat het gerechtshof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Rabobank geen schadevergoeding verschuldigd is. Ze menen dat het hof niet goed heeft uitgelegd waarom de belangen van Oad niet zwaarder wogen. Volgens hen was de opzegging van het krediet onnodig en de directe oorzaak van het faillissement.

Juridische Impact en betekenis

Het cassatieberoep heeft een bredere juridische impact. Als de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof vernietigt, kan dit leiden tot strengere eisen aan banken bij het beëindigen van kredietrelaties. Dit zou de positie van bedrijven ten opzichte van hun financiers kunnen versterken.

Actuele financiële context

De uitspraak van de Hoge Raad kan ook invloed hebben op de huidige financiële markt, waar kredietverlening een kritieke rol speelt in het herstel na de coronacrisis. Banken staan onder toenemende druk om verantwoorde kredietverstrekking te waarborgen, en dit geval kan de regels en verwachtingen rondom kredietverlening verscherpen.

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Internationale Ontwikkelingen

Internationaal zijn er recente uitspraken geweest die banken strenger houden aan hun verplichtingen jegens klanten. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, heeft een federale rechter onlangs een bank aansprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door onrechtmatige kredietbeëindiging, wat een precedent kan zijn voor vergelijkbare zaken wereldwijd .

Rabobank’s reactie

Rabobank heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de uitspraak van het gerechtshof en meent correct te hebben gehandeld. De bank stelt dat de overbruggingskredieten en hun beslissing om deze niet te verlengen, binnen de geldende financiële en juridische kaders vielen.

Sector

Experts uit de financiële sector volgen deze zaak nauwlettend. Sommige analisten wijzen erop dat een succesvolle cassatie voor Oad een golf van nieuwe claims tegen banken kan triggeren. Dit kan leiden tot meer conservatieve kredietverstrekking, wat zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op de economie.

Gevolg voor bedrijfsvoering

De uitkomst kan implicaties hebben voor hoe kredietrelaties worden beheerd en de mate van zorgvuldigheid die vereist is bij het beëindigen van zulke relaties. Bedrijven moeten wellicht hun financiële strategieën herzien in het licht van mogelijke veranderingen in de regelgeving.

Toekomstige stappen

De zaak zal de komende maanden in cassatie worden behandeld. Het kan nog geruime tijd duren voordat de Hoge Raad een definitieve uitspraak doet. Intussen zullen zowel Oad als Rabobank hun juridische argumenten verder uitwerken en presenteren.

Gerelateerde artikelen