NVM: ‘Aanbod kantoor- en retailvastgoed neemt toe, huurprijzen dalen’

Druk op kantorenmarkt neemt af, faillissementen in retail biedt kansen

In de laatste drie maanden van 2023 is het aanbod van kantoor-, winkel- en bedrijfspanden in Nederland toegenomen, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De stijging wordt toegeschreven aan verminderde economische bedrijvigheid en een toename van het aantal faillissementen. De NVM spreekt van een “duidelijke trendbreuk na een langdurige periode waarin het aanbod juist structureel afnam.”

  • Stijging in vastgoedaanbod door economische neergang
  • Kansen voor ondernemers met dalende huurprijzen
  • Faillissementen grote winkelketens vergroten winkelruimte
  • 18% daling in kantoorruimte-transacties
  • Negatief sentiment in beleggen, maar lichte verbetering en interesse in winkelruimtes.

De faillissementen van enkele grote winkelketens hebben geleid tot een beschikbaarheid van meer winkelruimte, wat resulteerde in een toename van de opname met 16 procent in de periode oktober tot en met december, goed voor ruim 158.000 vierkante meter. Deze ontwikkeling is gunstig voor ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting, ondersteund door dalende huurprijzen en de beschikbaarheid van gewilde kleinere panden.

Kleinere panden gevraagd

De NVM analyseerde naast de daling in het retailvastgoed ook de markt voor bedrijfsruimten en kantoren. Het aanbod van bedrijfsruimte steeg met 10 procent, terwijl kantoorruimte een stijging van 3 procent liet zien. De opname van bedrijfsruimte bereikte in het laatste kwartaal van 2023 het hoogste niveau van het jaar, met 1,1 miljoen vierkante meter, waarbij vooral de vraag naar kleinere bedrijfspanden toenam.

Verhuur valt terug

In tegenstelling hiermee vertoonde de verhuur en verkoop van kantoorruimte een terugval van 18 procent, voornamelijk als gevolg van een lage vraag naar grotere oppervlaktes. De opname van kleinere kantoorpanden tot vijfhonderd vierkante meter liet echter een bescheiden stijging van 3 procent zien.

Zoekopdrachten loopt voor op transacties

Ondanks deze trends blijft het sentiment om in commercieel vastgoed te beleggen nog altijd negatief, volgens een enquête onder NVM-leden. Echter, op basis van data van Funda merkt de NVM een lichte verbetering op, met een grotere belangstelling voor winkelruimtes. Joost Dop, topman van Funda, suggereert dat de verhoogde activiteit in zoekopdrachten kan wijzen op een mogelijke toename van het aantal transacties op termijn.

Bedrijven kunnen de huur en het bezit van bedrijfspanden op verschillende manieren in hun administratie verwerken. De huur van bedrijfspanden wordt opgenomen onder de post ‘Huisvestingskosten’ of ‘Huurkosten’ terwijl het eigen bezit van bedrijfspanden kan worden opgenomen onder de post ‘Vaste activa’ of ‘Onroerend goed’. Bij huur kunnen de eigenaren de huurprijs te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) waardoor het eigen pand een belegging vormt met kans op waardestijging. Dit kan worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Daarnaast kunnen bedrijven ook de mogelijkheid onderzoeken om bedrijfspanden te kopen in plaats van te huren. Dit kan bij een op lange termijn voordeliger zijn, maar brengt ook extra kosten met zich mee, zoals onderhoudskosten en belastingen welke in verhuurcontracten aan het eigen bedrijf, opgenomen kunnen worden.

Vastgoed als belegging minder aantrekkelijk

Het rapport van NVM benadrukt ook de belangrijke trends op de kantorenmarkt in Nederland. Sinds het derde kwartaal van 2022 zien we een afname in beleggersactiviteit en opname in de gebruikersmarkt. Factoren zoals de sterk gestegen rente, hoge energieprijzen, voorzichtigheid vanwege een toenemende kans op recessie, en beperkte nieuwbouwontwikkeling van energiezuinige kantoren dragen hieraan bij.

Gerelateerde artikelen