NVB wil klachtenloket voor financieringsproblemen kleine ondernemers

Er moet een klachtenloket komen waar kleine ondernemers terechtkunnen als zij een geschil hebben met de bank over hun financiering. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Zo'n klachtenloket kan wellicht dienen als een ‘laagdrempelig alternatief’ voor een gang naar de rechter, stelde de NVB maandag. Het is een belangrijk onderdeel van een nieuwe gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten waar de brancheorganisatie aan werkt.

Met de code, die begin volgend jaar van kracht wordt, erkennen de banken naar eigen zeggen de ‘bijzondere positie' van kleine ondernemers. Zij zijn weliswaar geen consumenten, maar er kan niet van ze worden verwacht dat zij de financiële kennis en expertise hebben van grotere bedrijven.

In de gedragscode wordt volgens de NVB vastgelegd wat kleine ondernemers mogen verwachten als zij bij een bank aankloppen voor krediet. Daardoor wordt hun informatiepositie versterkt en ontstaat meer rechtszekerheid, aldus de belangenbehartiger van de banken.

Over de precieze inhoud van de gedragscode en hoe het beoogde klachtenloket er precies uit moet komen te zien, gaat de NVB met alle belanghebbenden in gesprek, Medio maart is een bijeenkomst belegd met MKB-Nederland, de belangenorganisatie voor kleine ondernemers.

(ANP)
 

Gerelateerde artikelen