Nutreco neemt veevoederbedrijven over

Nutreco heeft bekendgemaakt dat ze de diervoedingsactiviteiten van Cargill in Spanje en Portugal overneemt. De acquisitie omvat twaalf productiebedrijven voor mengvoeders. Met de overname is een bedrag gemoeid van 40 miljoen euro. De mededingingsautoriteit van de EU moet de transactie nog wel goedkeuren.

De overgenomen bedrijven produceren diervoeders voor alle veehouderijsectoren. Na integratie van de gekochte onderdelen verwacht Nutreco binnen twee jaar dezelfde marges te halen als binnen Nanta, de bestaande diervoederactiviteiten van Nutreco in Spanje.

De totale investering die met de overname is gemoeid bedraagt ongeveer 40 miljoen euro, dat is inclusief kosten voor integratie en transformatie en de investeringen in productielocaties in de komende twee jaar.

Bestuursvoorzitter Wout Dekker zegt dat Nutreco na de overname van de activiteiten van Cargill nog 110 miljoen euro beschikbaar heeft voor verdere acquisities.

Gerelateerde artikelen