NPEX breekt door grens 50 miljoen euro

NPEX, een platform voor groeifinanciering van Nederland, heeft met de laatste, succesvolle uitgifte van obligaties van het Haagse bedrijf Image Building di

Nadat NPEX drie jaar geleden zich is gaan richten op groeifinanciering voor middelgrote bedrijven stijgt het aantal introducties en beleggers aanzienlijk.
 
De laatste uitgifte van obligaties (€2,5 mln.) van Image Building, gespecialiseerd in mobiele buitenreclame (o.a. bekend van de Trotters), is de 15e geslaagde introductie van obligatieleningen en aandelenemissies van NPEX in dit jaar en niet de laatste. XILLIO, specialist op het gebied van contentmigratie en –integratie van grote bedrijfsplatformen, start vandaag met een 8 procent achtergestelde obligatielening via NPEX.
 
“Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor NPEX”, zegt Michaël Truijen van Image Building over de succesvolle plaatsing. “Omdat we geloven in deze nieuwe vorm van financiering.”
 
Voor 2018 verwacht NPEX circa 25 ondernemingen aan groeifinanciering te kunnen helpen. De opbrengst van de emissies in 2017 bedroeg bijna 30 miljoen euro, een flinke stijging ten opzichte van 2016 (13,5 mln).
 
NPEX-directeur Alan van Griethuysen benadrukt dat de procedures die NPEX hanteert ervoor zorgen dat de toetsing van de bedrijven die met vers kapitaal willen groeien zeer zorgvuldig verlopen. “We gaan bij NPEX niet over een nacht ijs. Dat weten de ondernemers die zich bij ons melden”, zegt Van Griethuysen. “Ook beleggers zijn op de hoogte dat NPEX zeer zorgvuldig handelt als het gaat om de proposities. Bij ons draait het niet om snelheid maar om transparantie en betrouwbaarheid.”
 
Ook voor het komende jaar zal dankzij de economische bloei de kapitaalbehoefte bij groei-ondernemingen verder toenemen, verwacht NPEX op basis van marktsignalen. Dat geldt volgens Van Griethuysen zeker voor zogenaamde ‘impact bedrijven’ die profiteren van de toenemende aandacht voor duurzaamheid in de samenleving.

Gerelateerde artikelen