NOW én loonkosten ontvangen mag niet

Doorberekenen loonkosten bij NOW-toekenning acht rechtbank onredelijk.

Het lijkt voor de hand te liggen, maar er was toch een rechter voor nodig: doorberekening van 100 procent van de loonkosten door een uitzend- of payrollorganisaties aan de inlener is niet redelijk als die uitzend- of payrollorganisatie steun ontvangt via de NOW-regeling. Dat heeft de Rechtbank Gelderland bepaald, omdat het niet strookt met de intenties van de overheid bij het invoeren van de NOW-regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid. De uitspraak is van eind juli en is voor zover bekend het eerste geval waarbij een rechter zich uitspreekt over de NOW-steun.

De NOW-aanvraag is inmiddels toegekend. De voorzieningenrechter acht daarom niet uitgesloten dat in een bodemprocedure zal komen vast te staan dat de uitzendorganisatie voor de bij inlener tewerkgestelde uitzendkrachten over een bepaalde periode een vergoeding van een deel van de loonkosten (80 procent) heeft of zal ontvangen via de NOW-regeling. In dat geval zou het niet redelijk zijn dat de inlener 100 procent van die loonkosten dient te voldoen aan de uitzendorganisatie. Dat lijkt niet te stroken met de intenties van de overheid bij het invoeren van de NOW-regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid.

(bron: Accountancy van Morgen; foto: Tingey Injury Law Firm, Unsplash)

Gerelateerde artikelen