NOW anders voor concerns

NOW aangepast voor concerns: dochter mag aanvragen, als moeder winst maakt. De nieuwe voorwaarden.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer woensdag meegedeeld de NOW-regeling voor de minimale omzetdaling aan te passen voor concerns. De vereiste 20 procent omzetdaling voor de NOW-regeling wordt voor concerns berekend over de gehele groep. De Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer hadden gevraagd om een versoepeling op dit punt, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. Daardoor kan bijvoorbeeld het personeel van de horecatak van een concern worden ontslagen, omdat het concern als geheel niet aan de vereiste omzetdaling komt.

De wijziging betekent dat ook werkmaatschappijen een beroep op de NOW kunnen doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait. De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Voorwaarden aangepaste NOW

 • Werkmaatschappijen kunnen alleen aanspraak maken op de NOW wanneer bij het concern sprake is van minder dan 20 procent omzetdaling.
   
 • Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20 procent hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet. 
   
 • De werkmaatschappij moet zelf rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdeel, vestiging of een business unit komen niet in aanmerking.

Verder zijn er een aantal aanvullende voorwaarden

 • Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
 • De werkgever moet met belanghebbende vakbonden (definitie art. 3 lid 3 Wet melding collectief ontslag) een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij, doorgaans de vakbonden met wie de cao gesloten is.
 • Er mag geen sprake zijn van een personeels-bv binnen het concern. Als er wel een personeels-bv is, is altijd de omzetdaling op concernniveau bepalend.
 • Andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die de subsidie-vragende werkmaatschappij normaal gesproken zou uitvoeren.
 • Als werknemers van de subsidie-vragende werkmaatschappij tijdens het subsidie-tijdvak activiteiten gaan uitvoeren bij andere werkmaatschappijen, dan wordt het omzetverlies verminderd met de (theoretische) omzet die de betreffende werknemers genereren.
 • Het transfer-pricing-systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
 • Mutaties in de voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend.

Gerelateerde artikelen