NOvAA en NIVRA willen fuseren

Tijdens de opening van het nieuwe gebouw van de NOvAA hebben de voorzitters van NOvAA en NIVRA een intentieverklaring getekend, waarin de beide beroepsorganisaties van accountants aangeven te willen fuseren. De beroepstitels AA en RA blijven na de fusie naast elkaar bestaan.

Dit gebeurde in aanwezigheid van Minister van Financien Wouter Bos en MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans. De intentieverklaring is het resultaat van besprekingen tussen beide beroepsorganisaties in de afgelopen maanden.

Bij de opening van het NIVRA-gebouw, dit voorjaar, kondigde NIVRA-voorzitter Jan Helderman aan dat beide partijen nauwer wilden gaan samenwerken. Dat is ook één van de speerpunten in de nieuwe beleidsnota van de NOvAA. NOvAA-voorzitter Gert Jan van der Wielen maakte nu de wens van beide besturen bekend om te komen tot een fusie.

Van der Wielen herinnerde er aan dat beide beroepsorganisaties al nauw samenwerken, bijvoorbeeld bij de regelgeving voor accountants. ‘Door deze fusie ontstaat er’, aldus de NOvAA-voorzitter ‘één krachtige en coherente beroepsorganisatie van accountants.

Deze nieuwe organisatie zal nóg beter de belangen van de maatschappij en de leden kunnen behartigen. De sterke punten van de NOvAA (de gedegen kennis van het mkb en de sterke ledenbinding) en het NIVRA (de gespecialiseerde kennis en het internationale netwerk) worden gecombineerd.’

De titels AA en RA blijven bestaan. NIVRA-voorzitter Helderman benadrukt de grote maatschappelijke waarde van de titels. ‘Beide titels moeten daarom naast elkaar blijven bestaan. Wij willen daarbij de volledige certificeringsbevoegdheid en wettelijke bescherming behouden.’

Wel kan in de ogen van de beroepsorganisaties het wettelijk kader worden vereenvoudigd. NOvAA en NIVRA pleiten voor samenvoeging van de twee bestaande accountantswetten (WRA en WAA) in één nieuwe wet op het accountantsberoep.

NIVRA en NOvAA hebben het voornemen in de loop van 2009 met nader uitgewerkte plannen voor de fusie te komen, die aan de ledenvergaderingen van beide organisaties zullen worden voorgelegd. Door de fusie ontstaat er een brede beroepsorganisatie van ruim 20.000 leden. Bijna de helft van de accountants is openbaar accountant, de overigen zijn actief als accountant in business en intern accountant bij overheid en bedrijfsleven.

Met de ondertekening van de intentieverklaring nam de NOvAA haar nieuwe onderkomen in Den Haag officieel in gebruik. De NOvAA is nu gevestigd aan Koninginnegracht 5, vlak bij het hart van financieel en politiek Den Haag.

Gerelateerde artikelen