Nog steeds onnodig veel werkkapitaal vast in Nederlandse bedrijven

Bedrijven houden nog te veel werkkapitaal vast. Ondanks een bescheiden verbetering zit er bij de top 2.000 bedrijven wereldwijd nog altijd 1.300 miljard dollar onnodig vast in werkkapitaal. Dat komt overeen met bijna 7% van hun omzet.

Dit blijkt uit het rapport ‘All tied up’ van EY. Voor dit rapport zijn 2.000 ondernemingen in Europa en Amerika,op basis van de grootste omzet, geïnterviewd.

Bedrijven hebben vandaag de dag nog steeds moeilijk toegang tot  financiering. Deze financiering is  nodig om het werkkapitaal te kunnen financieren. Door een reductie van het werkkapitaal zou dit geld echter ingezet kunnen worden voor investeringen die de economie stimuleren.

Danny Siemes van EY: “Veel bedrijven en financiële instellingen zijn door de gevolgen van de kredietcrisis en de macro-economische onzekerheid in Europa voorzichtig op het punt van financiering en groei. De tijd is rijp voor bedrijven om hun werkkapitaalprestaties kritisch te bekijken en aan de hand van een effectieve strategie het surplus aan cash vrij te maken. Op die manier kunnen zij hun netto schulden verlagen, groei of bedrijfstransformatie financieren en zelfs rendement bieden aan de aandeelhouder.”

Verbetering in Nederland wordt alleen veroorzaakt door verlaging debiteurenpositie
Binnen Europa blijken Nederlandse bedrijven het vooral goed te doen op het gebied van debiteurenbeheer. Van de Nederlandse bedrijven in het onderzoek is de ‘cash-to-cash’-cycle in 2012 ten opzichte van 2011 met 6% afgenomen. We doen het echter nog niet zo goed als de Belgische bedrijven die hun werkkapitaal met maar liefst 25% hebben weten te verlagen. De Belgische bedrijven wisten namelijk niet alleen de debiteurenpositie sterk te verbeteren (-11%), maar wisten bovendien de voorraden terug te dringen (-3%) en de crediteurenpositie te verhogen (+3%).

Europa verbeterd en Amerika verslechterd
Het verschil in werkkapitaalprestaties tussen Europa en de Verenigde Staten is in 2012 verder afgenomen. De werkkapitaalprestaties van bedrijven in Europa zijn in 2012 verbeterd (-4%) ten opzichte van 2011, terwijl ondernemingen in de Verenigde Staten juist een lichte verslechtering (2%) lieten zien. Daarmee neemt de concurrentiepositie van Europese bedrijven toe ten opzichte van de Amerikaanse bedrijven. Bedrijven in de Verenigde Staten vertonen met name sterke prestaties op debiteurenposities (ruim 20% lager dan in Europa). 59% van de Europese bedrijven rapporteerde betere werkkapitaalprestaties, beduidend hoger dan 42% van de Amerikaanse bedrijven. De oorzaak lag in Europa in een verbetering van de debiteurenpositie (-4%) en de voorraadpositie (-2%). Deze verbetering werd echter deels te niet gedaan door een verlaging van de crediteurenpositie (-3%).
__________________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie

Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Danny Siemes: “De verbetering is vooral het gevolg van een reductie in de debiteurenpositie. Het gemiddeld aantal dagen dat er geld uitstaat bij debiteuren is met 9% gedaald naar gemiddeld 40 dagen in 2012. Bedrijven in Nederland lijken het afgelopen jaar met name vooruitgang geboekt te hebben door meer aandacht te besteden aan het aanscherpen van het credit en collection management. Er is echter ook voor de Nederlandse bedrijven uit het onderzoek nog steeds ruimte voor verdere verbetering. In deze bedrijven zit vergeleken met de best presterende Nederlandse bedrijven in het onderzoek nog steeds ruim 14 miljard Euro aan werkkapitaal onnodig vast.”

Vooruitzichten voor 2013
Gezien de verwachte continuering van de macro-economische situatie en de daarbij behorende financiële uitdagingen op de financiële markten, is het cruciaal dat bedrijven een effectief en duurzaam werkkapitaalbeleid blijven voeren.

Siemes: “Het afgelopen jaar hebben Nederlandse bedrijven laten zien dat meer aandacht en focus op debiteurenbeheer kan leiden tot een reductie van het werkkapitaal. De  relatief grote verschillen tussen betalingstermijnen van Nederlandse crediteuren en andere Europese bedrijven laan zien dat er voor Nederlandse bedrijven nog veel winst te behalen valt. Nederlandse bedrijven betalen hun leveranciers dus blijkbaar nog steeds relatief vroeg. Daarnaast tonen met name de prestaties van Amerikaanse bedrijven aan dat ook op het vlak van debiteuren er een verdere verbetering mogelijk moet zijn. Het lijkt dan ook zinvol om nog eens kritisch naar het huidige werkkapitaalbeslag te kijken en verbeterinitiatieven te identificeren en op te starten.”

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen