‘Nog geen derde van de bedrijven maakt winst op big data project’

In 5 stappen naar SMART Big Data Analytics
Op dit moment is nog geen derde (27%) van de big data projecten bij bedrijven winstgevend. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Informatica en Capgemini onder tweehonderd senior IT- en datamanagers: The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value.

Bedrijven met een goede governance structuur voor big data projecten, een doordachte strategie en betrokken hoger management behalen meer succes uit big data dan bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Een belangrijke indicator voor succes is eigenaarschap; is een COO of CDO verantwoordelijk voor big data dan blijken projecten twee keer zo vaak winstgevend als wanneer het in de portefeuille van de CIO zit. Toch zijn CIO’s op dit moment in de meeste gevallen verantwoordelijk voor big data (52%), gevolgd door COO’s (20%), CTO’s (16%) en CMO’s (16%).

“Het nieuwe onderzoek biedt inzicht in de werkwijze van bedrijven die winst weten te halen uit hun inspanningen op het gebied van big data. Het eigenaarschap van big data binnen de organisatie blijkt een belangrijke succesfactor,” zegt Jorgen Heizenberg, CTO Insights & Data bij Capgemini. “Veel bedrijven hebben echter nog een hele weg te gaan voordat zij werkelijk inzichtgedreven kunnen opereren. Ontoereikende budgetten en integratie worden hierbij als belangrijkste uitdagingen aangemerkt.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven die winst uit hun big data projecten halen, ook meer vooruitgang boeken bij het verbeteren van de datakwaliteit en –governance (afgezet tegen de volledige populatie in het onderzoek). Ook presteert deze groep beter in standaardisering en consistentie van big data projecten binnen de organisatie.

Amit Walia, Executive Vice President en Chief Product Officer bij Informatica: “Het onderzoek toont een direct verband tussen de investeringen in datakwaliteit en –governance en de winstgevendheid van de big data projecten. Als bedrijven met big data op een duurzame manier waarde willen creëren, zouden ze zich op drie belangrijke pijlers van big data management moeten richten: kwaliteit en governance, integratie en beveiliging.”

Overige uitkomsten van het onderzoek:
• Ruim de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat big data structureel is ingebed in de bedrijfsvoering.
• 49% van de respondenten die aangeeft dat het hoger management bij hun big data projecten betrokken is, zegt winst te halen uit de projecten, terwijl dit bij bedrijven waarbij het hoger management niet betrokken is slechts 6% is.
• Het verbeteren van de besluitvorming (37%), samenwerking en informatiedeling (34%) en productiviteit (33%) binnen de organisatie zijn de meest genoemde voordelen van big data.
• Bedrijven die winstgevende big data projecten draaien noemen als belangrijkste resultaat van hun inspanningen het realiseren van een hogere klanttevredenheid en het behouden van klanten (51%).
• Ontoereikende budgetten (44%) en integratie (35%) worden als de belangrijkste uitdagingen beschouwd om daadwerkelijk een inzichtgedreven organisatie te worden.
• 27% van de big data projecten blijkt winstgevend, op 45% van de projecten wordt quitte gedraaid en 12% van de projecten levert een verlies op.
• In Europa is de verantwoordelijk voor big data vaker bij de CIO belegd (64%) dan in de Verenigde Staten (39%).
• De uitvoering van de big data strategie ligt binnen de bedrijven meestal in handen van data specialisten (30%), gevolgd door IT management (28%) en data architecten (21%).

Ontdek de power van Big Data & Analytics
Wilt u de mogelijkheden van Big Data & Analytics ontdekken? Zoekt u een praktische cursus over Big Data speciaal voor financials? Volg de training Big Data & Analytics en ontvang de tools en inzichten om de kwaliteit van uw rapportages en adviezen te optimaliseren. Meld u direct aan.

Gerelateerde artikelen