Nog geen afspraak over bonussen op G20-top

De ministers van Financiën van de twintig belangrijkste economieën (G20) zijn het tijdens beraad in Londen nog niet eens geworden over de vraag hoe de bonuscultuur in de bankwereld aangepakt moet worden.

De Financial Stability Board, een club van financiële toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, gaat zich buigen over handhaafbare afspraken voor bijvoorbeeld een plafond aan de bonussen in de financiële sector.

Volgens minister Wouter Bos van Financiën is een stap gezet naar internationale afspraken. Hij schat de kans op ‘meer dan 50 procent’ dat er op de G20-top in het Amerikaanse Pittsburgh later deze maand overeenstemming komt. ‘Al zal het moeilijker worden naarmate je het hebt over concrete maatregelen’, tekende hij daarbij aan.

De VS en Groot-Brittannië willen minder hard optreden tegen excessieve bonussen dan bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Minister Bos is al langer een voorstander van een strengere aanpak.

Wat betreft verdere hervormingen in de financiële sector is gesproken over een voorstel om de aandeelhoudersvergadering buiten werking te stellen. Het gaat volgens Bos om ‘een ordentelijke manier’ om banken zelf risico’s te laten dragen. ‘Zolang banken weten dat ze wel worden gered, blijft slecht gedrag lonen. Dan zul je over aandeelhouders heen moeten gaan.’

Er zijn op dit punt naar zijn zeggen geen afspraken gemaakt, maar er is wel ‘gestaag voortgang’.

Gerelateerde artikelen