Nog 345.000 kandidaten voor een baan

Nog 345.000 kandidaten voor een baan
Negenduizend werklozen raken elke maand weer aan de bak.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9000 per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in januari uit op 354.000, oftewel 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is het laagste niveau sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn. Tussen februari en juli 2020 nam het werkloosheidspercentage toe van 4 naar 5,5 procent. Vervolgens is die vrijwel voortdurend afgenomen.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26.000 per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind januari 193.000 lopende WW-uitkeringen.

In januari hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand gedaald.