NN beboet om gebrekkige pensioeninformatie

Beleggingswaarde van polissen onjuist en communicatie ondermaats.
De pensioentak van financieel concern Nationale-Nederlanden heeft klanten onjuist en te laat geïnformeerd over hun pensioenen. Daarom heeft de Autoriteit Financiële Markten NN een boete opgelegd van 425.000 euro.
  • IT problemen mede oorzaak
  • Lagere boete door AFM
  • Informatieplicht pensioendeelnemers onvoldoende nageleefd

Pensioenuitvoerders moeten deelnemers bij de start, wijziging en beëindiging van hun pensioenregeling informeren. Ook moet die informatie “correct, duidelijk en evenwichtig” zijn, aldus de toezichthouder. “Doelen van pensioencommunicatie zijn dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en op de hoogte is van de keuzemogelijkheden die hij heeft.”

AFM: ‘NN schiet tekort’

Maar daarin is NN tekortgeschoten, aldus de AFM. Gedurende een periode van minstens zeven jaar heeft de instantie aan in totaal bijna 75.000 pensioendeelnemers onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Dat was het gevolg van een rekenfout, waardoor de beleggingswaarde van de polis onjuist is vastgesteld.

Tekortkomingen door IT problemen

Daarnaast heeft NN volgens de toezichthouder minstens zes jaar geen wettelijk verplichte start-, wijzigings- en stopbrieven gestuurd naar bijna 59.000 deelnemers. De AFM schrijft die tekortkoming toe aan problemen met IT en operationele fouten.

Boete verlaagd

Beide problemen zijn inmiddels gecorrigeerd door NN. Oorspronkelijk bedroeg de boete 500.000 euro. Maar omdat NN de overtredingen heeft erkend en de boete accepteert, werd deze met 15% verlaagd.

Gerelateerde artikelen