NMa publiceert leidraad voor zorginstellingen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakte reeds begin dit jaar bekend de omzetdrempel voor de meldingsplicht van concentraties bij de NMa voor ziekenhuizen, AWBZ-instellingen en andere zorginstellingen per 1 januari 2008 te verlangen.

Er zijn twee voorwaarden:
1. De gezamenlijke omzet is 55 miljoen euro per jaar.
2. Twee of meer van deze instellingen moeten ieder afzonderlijk een in Nederland behaalde omzet hebben van meer dan 10 miljoen euro.

Instellingen die zowel zorg als andere economische activiteiten verrichten, vallen hier ook onder. Om te voorkomen dat instellingen die slechts weinig zorg aanbieden (bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven die voor een klein deel huishoudelijke hulp aanbieden), ook onder deze regeling vallen, is er een derde ondergrens toegevoegd.

Plannen hoeven pas aangemeld te worden als ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder afzonderlijk meer dan 5,5 miljoen euro van de omzet uit zorgactiviteiten behalen. De NMa wil de lastendruk voor zorginstellingen zo laag mogelijk houden.

Dit is de reden geweest dat de NMa een speciaal meldingsformulier voor zorginstellingen heeft ontwikkeld zodat de benodigde informatie op een effi ciënte manier kan worden aangeleverd. In de leidraad gaat de NMa aan de hand van bestaande besluiten in op de wijze hoe de NMa tot nu toe productmarkten en bijbehorende geografi sche markten in de zorgsector heeft afgebakend.

Daarnaast geeft de autoriteit aan welke informatie aangeleverd moet worden, wil de NMa de fusie of overname goed kunnen beoordelen. De leidraad gaat vooralsnog alleen in op de ouderenzorg en thuiszorg. De gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg worden in een later stadium in de leidraad opgenomen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen