NMa publiceert jaarverslag 2008

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar jaarverslag 2008, met als ondertitel 'De keuze', gepubliceerd. In het jaarverslag legt de NMa verantwoording af over haar toezicht. Een aantal aandachtsgebieden staat centraal in het jaarverslag 2008: zorg, financiële dienstverlening, de food- en agrisector, energie en vervoer.

In 2008 heeft de NMa voor in totaal 9 miljoen euro aan boetes opgelegd voor overtredingen van de Mededingingswet. De NMa heeft 11 onderzoeken afgesloten met een rapport in onder meer de schildersbranche en de zorgsector, omdat er een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet bestond.

Verder heeft de NMa 119 fusie- of overnamezaken met een besluit afgerond en 154 bezwaren afgehandeld tegen een sanctiebesluit van de NMa, waarvan 74 bouwzaken. De NMa heeft in juni 2008 haar eerste toezeggingsbesluit genomen.

Ouders in Amsterdam werden mogelijk in hun keuze beperkt doordat vijf Amsterdamse kinderopvangorganisaties informatie uitwisselden over het al dan niet toetreden tot elkaars werkgebied.

Via ConsuWijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket van de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa, behandelde de NMa vorig jaar bijna 25 000 vragen, meldingen en tips op het gebied van mededinging, energie en vervoer. (zie ook www.nmanet.nl).

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen