NMa: Accountants passen gedragsregels aan

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) meldt dat het NIVRA en de NOvAA gedurende een beoordeling door de NMa hun gedragsregels hebben aangepast. NMa: Enkele bepalingen in de gedragsregels van de accountants zijn geschrapt: het verbod op vergelijkende reclame en het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële klanten.

Een bepaling die de accountant verplichtte zijn honorarium vast te stellen met inachtneming van aard en omvang van de verrichte werkzaamheden is ook geschrapt. Verder is het in ruimere mate mogelijk om een second opinion te geven, een opdracht over te nemen en samen te werken met andere beroepsbeoefenaren.

Sinds 2004 brengt de NMa de zelfregulering van architecten, accountants, advocaten en notarissen in kaart. De NMa constateerde bij al deze beroepsgroepen diverse bepalingen die de onderlinge concurrentie konden beperken. In 2006 pasten daarom de beroepsorganisaties voor architecten, BNA en BNSP, hun zelfregulering aan.

In juni 2007 publiceerde de NMa haar eindverslag over de zelfregulering door notarissen. Dit jaar evalueert de NMa wat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de conclusies van de NMa heeft gedaan. Ten aanzien van advocaten analyseert de NMa momenteel de resultaten naar aanleiding van een consultatieronde.

Gerelateerde artikelen