NLInvesteert lanceert innovatief kredietfonds voor het MKB

Financieringsplatform NLInvesteert lanceert een nieuw, innovatief kredietfonds voor MKB-bedrijven.

Het nieuwe fonds maakt via cofinanciering 50 miljoen euro aan nieuwe kredieten mogelijk. Veel MKB-ondernemers zitten te springen om financiering maar krijgen die niet vanwege de terugtrekkende rol van banken. “NLI Bedrijfsleningenfonds biedt een oplossing door ondernemers en particuliere beleggers samen te brengen: bedrijven krijgen financiering op maat; beleggers een goed risicorendementsprofiel”, aldus Dirkjan Takke, oprichter van NLInvesteert.

MKB-bedrijven leveren in Nederland 70 procent van de werkgelegenheid en meer dan 60 procent van het BBP. Deze motor van de Nederlandse economie heeft na de lockdowns echter moeite om de eigen groei bij te houden. Dit vereist investeringen en dus kapitaal. Nederlandse banken hebben echter een stap teruggedaan in kredietverlening, mede onder invloed van steeds strengere regelgeving. Banken nemen daardoor steeds minder risico’s en moeten enorme buffers aanhouden. Als andere partijen zoals NLInvesteert het risicovolle deel van de lening faciliteren zijn banken echter toeschietelijker.

Het financieringsplatform NLInvesteert biedt bedrijven sinds 2015 financieringsoplossingen. Deze oplossingen bestaan uit een kapitaalmix van banken, alternatieve financiers, crowdfunding via het platform van NLInvesteert en vanaf nu ook door een fonds dat leningen bundelt. Sinds 2015 heeft het platform voor 360 miljoen euro aan MKB-financiering gezorgd en is daarmee marktleider in Nederland. Omdat banken minder risico nemen, financieren zij tegen een scherpe rente tussen de 1 en 3 procent. De beleggers nemen meer risico en ontvangen daarom gemiddeld 8 procent. In de mix betaalt de ondernemer gemiddeld 4-5 procent.

NLI Bedrijfsleningenfonds koppelt belangen van ondernemers én beleggers
Ook het nieuwe fonds staat volop in de belangstelling. In enkele weken tijd is er 6 miljoen euro toegezegd, van de totaal op te halen 20 miljoen euro. Samen met de bankfinanciering in de mix leidt dit tot een (eerste) boost aan financieringspotentieel van 50 miljoen euro voor het MKB.

“Gebaseerd op onze ervaringen met de individuelen projecten op ons platform, verwachten we dat we het streefgetal al in enkele weken zullen bereiken”, stelt Takke. Gemiddeld krijgen beleggers op het platform ruim 8 procent* rente op (hun deel) van de leningen aan het MKB bij een laag risico. Het defaultcijfer is nog geen 0,5 procent. “Die lage uitval is het gevolg van onze strenge selectie en omdat we gedurende de looptijd betrokken blijven en bijsturen indien nodig”, licht Takke toe. “Wij letten voornamelijk op de cashflow.”

Het NLI Bedrijfsleningenfonds is opgericht om vermogende particuliere beleggers met een minimale inleg van 100.000 euro een gespreide belegging in een pool van bedrijfsleningen te bieden. Die spreiding over een groot aantal bedrijfsleningen verlaagt het risico. Het nettorendement zal naar verwachting tussen de 7 en 7,75 procent liggen. “Op basis van ons meerjarig trackrecord is dat een reële verwachting. Beleggers stimuleren bovendien economie, werkgelegenheid en welvaart. Dat mag je best een belangrijke maatschappelijke impact noemen”, aldus Takke.

Het fonds kent een looptijd van 8 jaar en beleggers krijgen maandelijkse rente-uitkeringen. Gedurende de eerste 5 jaar worden aflossingen van leningen door het fonds geherinvesteerd en in de jaren daarna krijgen beleggers ook de aflossingen stapsgewijs uitgekeerd. Het fonds richt zich op financieringen aan ondernemingen met een gezonde cashflow en pas na een zorgvuldige risicoanalyse (de zogeheten NLI Score) en een afweging van risico en rendement.