NIVRA presenteert nieuwe voorstellen vereenvoudiging regelgeving

Het NIVRA en NOvAA hebben op woensdag 6 augustus nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging regelgeving gepubliceerd. Deze voorstellen zijn een nadere uitwerking van de eerder door beider besturen gepresenteerde contouren van de regelgeving voor de samenstellingspraktijk.

De voorstellen betreffen:

– Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten;
– Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten;
– Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk;
– Praktijkhandreiking ter zake van het begrip bedrijfsmatig handelen.

Zie hier de brief gericht aan de leden van NIVRA en NOvAA. Bekijk hier de nieuwe voorstellen.

Gerelateerde artikelen