Nieuwe wetten kosten bedrijfsleven bijna 200 miljoen

Vaak niet duidelijk welk probleem een wet moet oplossen, zegt Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

Extra regeldruk in Nederland leidde vorig jaar bij bij bedrijven tot een kostenstijging van structureel 194 miljoen euro. Ook zelfstandigen gingen er op achteruit en waren twee miljoen euro meer kwijt. Voor burgers werden wel barrières weggenomen. Zij zijn structureel 45 miljoen euro minder kwijt als gevolg van regelgeving. Die cijfers komen naar voren uit het jaarverslag van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

Dat orgaan moet erop letten of wetsvoorstellen tot hogere kosten en meer regeldruk leiden door al in de ontwerpfase mee te kijken. Bij een op de zes wetsvoorstellen gaf het adviescollege vorig jaar zelfs de raad om die niet in te dienen, een hoger aandeel dan de afgelopen jaren. Tegelijkertijd ging ook het aandeel wetsvoorstellen dat een positief advies kreeg met 57 procent omhoog ten opzichte van de afgelopen jaren.

Het ATR constateert dan ook dat “te vaak” wetsvoorstellen worden gedaan waarbij niet duidelijk is welk probleem ze moeten oplossen en wat de effecten van het voorstel zijn. Als het maatschappelijk effect dat regelgeving zou moeten krijgen niet duidelijk is, kan de wetgever ook niet controleren of een wet het beoogde effect heeft, benadrukt het adviescollege.

Verder hebben ministeries nog altijd te weinig oog voor de kosten die met extra regeldruk gepaard gaan. Bij grote wetsvoorstellen gebeurt dat doorgaans wel, maar meestal gebeurt dat door externe onderzoekers. Beleidsmedewerkers van de ministeries hebben volgens ATR niet genoeg tijd en kennis om dat zelf te doen. Daardoor is er ook pas relatief laat in het wetgevingsproces aandacht voor de kosten.

Overigens merkt het adviescollege ook op dat veel regeldruk zijn oorsprong vindt in Europa. Nu is daar nog te weinig zicht op, maar ATR krijgt waarschijnlijk ook de taak om de gevolgen voor de regeldruk als gevolg van voorstellen van de Europese Commissie in beeld te brengen.

Gerelateerde artikelen