Strengere wet, maar grote bedrijven betalen nog steeds laat

De verscherping van wetgeving rondom betaaltermijnen zorgt er niet voor dat het MKB sneller betaald wordt.

Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In de eerste helft van 2018 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen gemiddeld na 39,9 dagen. Dat is een halve dag sneller dan een jaar geleden. Daarentegen worden facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven steeds langzamer betaald.  

Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen in werking getreden. Bedrijven worden verplicht facturen afkomstig van het MKB binnen 60 dagen te voldoen. Sinds de invoering van de wet is de betaaltermijn met enkele dagen toegenomen, ziet Graydon terug in de betaalervaringen.
“De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven sneller zijn gaan betalen”, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. “Integendeel, het lijkt erop dat grote bedrijven de maximale wettelijke betaaltermijn zijn gaan gebruiken als richtlijn om het betaalgedrag richting kleinere bedrijven juist te laten vieren.”

En dat terwijl de wet juist ingesteld is als stimulans om te zorgen dat het MKB sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren, zegt Van Weerdenburg. 

Het algehele Nederlandse bedrijfsleven heeft in de eerste jaarhelft van 2018 facturen een halve dag sneller voldaan dan in dezelfde periode een jaar gelden. Toch is er momenteel wel een lichte toename te zien in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal van 2018 zijn facturen gemiddeld na 40,5 dagen betaald.

Horeca snelst, transport traagst

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Horeca met 39,5 dagen momenteel het snelst betaald worden. Daarna volgen de Winning van delfstoffen met 39,6 dagen en de Vastgoed met 39,7 dagen.
 
De Transport en Logistiek betaalt facturen met 45 dagen momenteel het langzaamst. In dezelfde periode vorig jaar bungelde de sector ook al achteraan als het gaat betaalgedrag. Toen was IT & Communicatie de sector die het langzaamst facturen voldeed. Het betaalgedrag bedraagt in het tweede kwartaal van 2018 is in deze sector 44,9 dagen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename met een halve dag. 

Opvallend zijn een aantal verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. De betaaltermijnen in de Energiesector zijn flink verbeterd. Zo betaalt de sector haar rekeningen bijna drie dagen sneller dan een jaar geleden. Een andere verschuiving in negatieve zin is te zien bij de Overige dienstverlening. Deze sector behoorde vorig jaar nog tot de koplopers in snelle betalingen. Inmiddels worden facturen in deze sector bijna 4,5 dagen langzamer voldaan.

Zeeland betaalt opnieuw het snelst, Flevoland het traagst

Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Zeeland, gemiddeld het snelst worden betaald. Met 39,7 dagen worden facturen in deze provincie wel ruim een dag langzamer voldaan dan in het tweede kwartaal van 2017. De traagste betalers bevinden zich momenteel ook weer in de provincie Flevoland (42,4 dagen). In deze provincie is een toename te zien met ruim een halve dag in vergelijking met een jaar eerder. 

Alle provincies laten in meer of mindere mate een toename zien van het aantal betaaldagen. De grootste toename in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar is te zien in de provincie Groningen waar de betaaltermijn met ruim 1,5 dag is toegenomen. 
 

Gerelateerde artikelen