Nieuwe voorstellen IASB voor presentatie jaarrekening

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft enkele veranderingen in de winst-en-verliesrekening en de rapportage van door het management gedefinieerde (of 'non-GAAP') prestatiemaatstaven voorgesteld. De voorstellen moeten op termijn IAS 1 vervangen, met grondslagen voor de presentatie van de jaarrekening. De IASB hoopt hiermee het vergelijken van jaarrekeningen eenvoudiger en zinvoller te maken.

De IASB stelt allereerst drie nieuwe subtotalen voor om het bedrijfsresultaat te presenteren: “bedrijfsresultaat”, “bedrijfsresultaat en baten en lasten uit volledige deelnemingen en joint ventures” en “winst vóór financiering en inkomstenbelasting.”

In een analyse van de jaarverslagen uit 2017-2018 van 100 beursgenoteerde ondernemingen, stelt de IASB vast dat 63 bedrijven ten minste negen verschillende standaarden hanteerden om de bedrijfsresultaten in de jaarrekening vast te leggen. “Het bedrijfsresultaat van het ene bedrijf kan niet worden vergeleken met dat van een ander bedrijf”, zegt Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB. De voorstellen moeten hier verandering in brengen. 

Een tweede deel van het voorstel betreft managementprestatiemaatstaven – baten en lasten die niet zijn gespecificeerd in de International Financial Reporting Standards – in een enkele toelichting bij de financiële overzichten te vermelden. Bedrijven zouden moeten uitleggen waarom de gehanteerde maatstaven nuttige informatie bieden, hoe ze worden berekend, en hoe ze aansluiten op winstmaatstaven volgens IFRS-normen.

In de analyse van de jaarverslagen bleken de meest gebruikelijke door het management gedefinieerde prestatiemaatstaven achtereenvolgens: gecorrigeerde winst (33%), aangepast bedrijfsresultaat (29%), aangepaste EBITDA (20%) en aangepaste EBIT (11%). De nieuwe normen kunnen ‘waarschijnlijk de behoefte om niet-GAAP-maatregelen te gebruiken tegengaan’ aldus Hoogervost.

Het laatste deel van het voorstel gaat in op wat de IASB ‘verbeterde uitsplitsing van informatie’ noemt.

Volgens dat voorstel zouden bedrijven een betere analyse van hun bedrijfskosten moeten verstrekken en ongebruikelijke inkomsten of uitgaven in de toelichting moeten identificeren en toelichten. “Dit zou beleggers helpen om de winst van bedrijven te analyseren en toekomstige kasstromen te voorspellen”, aldus de IASB.

Bedrijven moeten momenteel bedrijfskosten toelichten in de winst-en-verliesrekening op basis van kostencategorieën (zoals loonkosten, afschrijvingskosten, e.d.) of van functionele kosten (waarbij de kostencategorieën zijn verdeeld over algemene kosten, verkoopkosten, e.d.). Maar beleggers hebben hun bezorgdheid geuit dat bedrijven niet altijd de beste methode kiezen of gemengde methoden gebruiken.

Commentaar kan uiterlijk 30 juni 2020 worden ingediend. Het is onwaarschijnlijk dat de normen vóór 2023 van kracht worden.

Via IFRS.org

Gerelateerde artikelen