Nieuwe subsidie op emissievrije bedrijfsauto

Financieel steuntje voor schone mobiliteit loopt tot 2025.

De nieuwe Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is bedoeld voor alle bedrijfsauto’s die geen enkele vervuilende emissie uitstoten. Het maximale subsidiebedrag is 5.000 euro per bedrijfsauto.

De bedrijfswagen hoeft niet per se elektrisch te zijn. Het kan ook gaan om een auto op waterstof met elektromotor. Het gaat om auto’s in de categorie N1 (lichte bedrijfsauto’s tot 3.500 kg) en N2 (zware bedrijfsauto’s van 3.500 kg tot 4.250 kg).

Op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Evenmin mag de auto al geleverd zijn of op naam geschreven zijn. Pas als de subsidie is aangevraag mag de auto worden gekodht. De auto moet minimaal drie jaar op naam staan van de aanvrager, zonder tussentijdse onderbrekingen.

De netto catalogusprijs van bedrijfsauto’s in de categorie N1 moet minimaal 20.000 euro zijn. De subsidie bedraagt tien procent van de catalogusprijs. Voor N1-auto’s met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een actieradius van minimaal 100 km. Voor overige (zware) voertuigen in de N1-klasse geldt geen minimale actieradius.

Ook voor bedrijfsauto’s van N2 is er subsidie van tien procent van de verkoopprijs, met een maximum van 5.000 euro per bedrijfsauto. De verkoopprijs exclusief btw moet minimaal 20.000 euro zijn.