Nieuwe organisatiestructuur AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vanaf 1 juli 2008 haar organisatie hergestructureerd. In de top van de organisatie vervalt één managementlaag, terwijl het aantal afdelingen is teruggebracht van 27 naar 17. Hiermee wordt beoogd de effectiviteit en efficiency te vergroten door de aanstuurbaarheid en samenhang van de organisatie te verbeteren.

De AFM houdt toezicht op financiële dienstverlening aan consumenten en op kapitaalmarkten. De vernieuwde organisatie kent afdelingen Toezicht Financiële Ondernemingen en Toezicht Kapitaalmarkten. Daarnaast zijn er afdelingen voor Directe Toezichtondersteuning en Bedrijfsvoering en enkele kleine stafeenheden.

Hans Hoogervorst geeft als voorzitter van het bestuur leiding aan de managementgroep. Theodor Kockelkoren heeft de verantwoordelijkheid voor het toezicht op financiële dienstverlening. Bestuurder René Maatman is verantwoordelijk voor het toezicht op de kapitaalmarkten, waaronder het tegengaan van marktmisbruik.

Directeur Steven Maijoor heeft onder meer het toezicht op accountantsorganisaties en op financiële verslaggeving, en het integriteitstoezicht in portefeuille. Harman Korte is onder meer verantwoordelijk voor het transparantietoezicht financiële producten, het gedragstoezicht op pensioenuitvoerders en juridische zaken.

Gerelateerde artikelen