Nieuwe naam op hypotheekmarkt QUION

fallback
Hypotrust, aanbieder van woninghypotheken, heeft een nieuwe onderneming opgericht die zich onder de naam QUION gaat toeleggen op de verwerking van woninghypotheken. QUION speelt daarmee in op de behoefte van financiële instellingen zoals verzekeraars en pensioenfondsen om deze activiteiten uit te besteden aan derden. Quion verbreekt hiermee het bestaande monopolie op dit gebied in de hypotheekmarkt. Door gebruik te maken van moderne, flexibele ICT-systemen is QUION in staat om hypotheekactiviteiten van financiële instellingen tegen lagere kosten, op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze te verzorgen.

Markt
Door de verdere specialisatie en professionalisering van de hypotheekmarkt overwegen hypotheekverstrekkers steeds vaker om de afhandeling van hypotheken uit te besteden aan ondernemingen die zich daarin hebben gespecialiseerd. Hypotheekverstrekkers willen zich meer richten op hun kerncompetentie of willen op deze manier de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. De moderne ICT-systemen waarover QUION beschikt, maken dit mogelijk. Een ander groot voordeel is dat hypotheekverstrekkers nieuwe producten sneller en eenvoudiger op de markt kunnen introduceren omdat die, zonder grote investeringen in automatiseringssystemen, door QUION kunnen worden verwerkt. Door gebruik te maken van QUION kunnen de kosten van het hypotheekbedrijf voor de hypotheekverstrekker worden verlaagd.
Verder maakt QUION het eenvoudiger voor nieuwe hypotheekverstrekkers om toe te treden tot de hypotheekmarkt, zoals voor buitenlandse financiële instellingen die thans nog geen toegang hebben tot de Nederlandse hypotheekmarkt.
Ook verlaagt QUION de drempel voor financiële instellingen, die wél over vermogen beschikken maar geen distributiekracht hebben, om in Nederlandse hypotheken te beleggen. Anderszins kan QUION optreden als intermediair voor partijen die wel voldoende distributiemogelijkheden hebben maar niet over voldoende kapitaal beschikken.

Gerelateerde artikelen