Nieuwe leerstoel Nyenrode Business Universiteit bekleed door manager Capgemini Outsourcing

fallback
Met de start van het nieuwe collegejaar bekleedt dr. ir. A.K. Hajdasinski, business development manager bij Capgemini, de nieuwe leerstoel Outsourcing op de Nyenrode Business Universiteit. Andrzej Hajdasinski was al eerder hoogleraar aan de TU Eindhoven en werkt sinds 2003 bij Outsourcing Services van Capgemini.

Hajdasinski is door Nyenrode aangetrokken vanwege zijn jarenlange ervaring in zowel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, als zijn brede praktijkervaring in de IT-sector.


Andrzej Hajdasinski (57) is wiskundige van Poolse afkomst. Sinds 1985 heeft hij de Nederlandse nationaliteit. In de jaren ’70 studeerde hij Besturing en Optimalisatie van Multivariabele Dynamische Systemen, een wetenschap die toen nog vrij nieuw was in Nederland. Vanaf 1972 kwam Hajdasinski daarom naar Nederland voor gastcolleges.


Andrzej Hajdasinski: ‘Dit land was een prachtig platform voor nieuwe systemen en klaar voor innovatie. Hier nam men geen genoegen met wetenschappelijke uitkomsten. Het draaide juist om het toepassen, het implementeren van wetenschap uit onder andere Oost-Europa.’


Na zijn tijd aan de TU Eindhoven deed Hajdasinski uitgebreide praktijkervaring op in de IT-sector door verschillende functies bij Logica, Pink Roccade en Capgemini. Maar ook met universiteiten bleef hij nauw samenwerken. Hajdasinski.


Bij Capgemini Outsourcing komt zijn specialisme het beste tot zijn recht. Hij ontwikkelt als Business Development Manager de relatie met klanten en speelt daarmee een belangrijke rol in de salestrajecten. ‘De kunst is eerder dan de klant te weten waar zijn behoeften liggen’, aldus Andrzej Hajdasinski.


‘Outsourcing is een middel om verbeteringen gedaan te krijgen en is eigenlijk al zo oud als de mensheid, maar het uitbesteden van IT vraagt absoluut om andere kennis en daarmee andere modellen. Daar ben ik dan voor.


‘In de leerstoel die ik zal bekleden, neemt Transformationele Outsourcing een belangrijke plaats in’, gaat Hajdasinski verder. De invloed van outsourcing op de toekomstige organisatie van een bedrijf staat daarbij centraal, alsmede de beste manier om dat aan te pakken. De kern is het lange termijn denken over welke processen of onderdelen je wel of juist niet wilt uitbesteden.


Het gaat om het optimaliseren van de toegevoegde waarde van zowel het aandeel van de outsourcende als van de ingehuurde partij in het totale traject. Dat vergt grondige voorbereiding van de organisatie van outsourcingstrajecten en dat ga ik de studenten bijbrengen. In Nederland is deze leerstoel in elk geval uniek. Het past heel goed bij een pragmatische universiteit als die van Nyenrode.’


 Nyenrode heeft deze leerstoel ingesteld als reactie op de vergaande transformatieprocessen in verschillende branches. Proposities van bedrijven worden meer rondom de klantvraag dan rond producten of diensten geformuleerd. En er doen zich verschuivingen voor in wat bedrijven tot hun ‘core business’ rekenen.


Het gevolg is dat meer activiteiten geoutsourced worden aan anderen; niet alleen om efficiencyredenen, maar ook om beter te kunnen innoveren en aan de klantvraag te kunnen voldoen. Het gevolg is dat organisaties een heel dynamisch netwerk aan outsourcerelaties dienen te initiëren en te managen. Het betreft een competentie die organisaties zich nog eigen moeten maken, een zich snel ontwikkelend veld waarin nog veel te leren valt.


Prof.dr. Bert de Groot, Rector Magnificus en Dean van Nyenrode: ‘Met de benoeming van Hajdasinski verbinden we ons met een uitdagend perspectief op de netwerkeconomie. De dialoog met het bedrijfsleven die we op Nyenrode nastreven, hebben we met Capgemini in de zich sterk ontwikkelende thematiek van de outsourcing.


Hajdasinski’s kennis rondom outsourcerelaties is relevant voor de voorbereiding van onze studenten op het moderne bedrijfsleven.’ Voor Andrzej Hajdasinski is de leerstoel de bekroning van zijn carrière: ‘Ik wil het beste in de studenten boven brengen.  Ik ga ervoor zorgen dat zij beter worden in hun vak dan ikzelf.’