Nieuwe groei bouwbedrijven vergt nieuw financieel beleid

Met het uitbreken van de crisis hebben veel grote Europese bouwconcerns in grote mate hun diensten verbreed. Om het afnemend aantal bouwopdrachten op te kunnen vangen, zijn zij steeds vaker actief in andere sectoren en in andere delen van de keten.

Deze weg heeft ondanks de slechte Europese markten ook in 2011 geleid tot verdere groei (gemiddeld 7,5%). Het vereist echter ook financiering die verder gaat dan de eigen kasstroom, waar bouwbedrijven van oudsher op draaien. Met uiterst moeizame financieringsmarkten in de meeste Europese landen zijn alleen de sterkste partijen in staat deze slag te maken.

Dit blijkt uit het rapport ‘European Powers of Construction 2011’, een jaarlijkse publicatie van Deloitte.

De vijftig grootste bouwbedrijven van Europa laten zien dat de groei die zij nastreven met het aanboren van nieuwe markten, ook een andere manier van financieel management vereist. “De financiering voor de niet kernactiviteiten blijft in deze tijden van recessie lastig”, meent Jurriën Veldhuizen, partner bij Deloitte Real Estate.

“Bouwbedrijven zijn bedrijven die veelal weinig externe financiering behoefden, zij werkten met lage winstmarges en de financiering ging via strak cash management. Echter, diversificatie, PPS-contracten en projectontwikkeling betekent in het geval van de bouwbedrijven een veel grotere behoefte aan externe financiering.”
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

De succesvolle concerns blijken in staat slimme nieuwe combinaties te vinden tussen hun business en financiering. Daarmee verandert ook de aard van het financieel beleid. “We zien een duidelijke verschuiving van controle en vastlegging naar focus vooraf”, vervolgt Veldhuizen. “Het tijdig organiseren van de juiste (her)financiering, strategische allianties met kapitaalverschaffers, werkkapitaalreductie, liquiditeits- en risicomanagement en pro-actief treasurybeleid horen hierbij.

Bedrijven die er in zijn geslaagd zich in nieuwe markten of sectoren te vestigen, zien hun winstgevendheid toenemen. Echter deze verbreding heeft als keerzijde de stijging van de netto schuld. Het rapport toont aan dat de traditioneel bestempelde bouwbedrijven gemiddeld een lagere schuldenpositie kennen, dan de bouwbedrijven die wel zijn gaan diversifiëren of in projectontwikkeling dan wel PPS-contracten zijn gestapt en dit met vreemd vermogen hebben moeten financieren.

“Gezien de sombere vooruitzichten voor bouw, is verbreding naar nieuwe markten, services, PPS en onderhoudscontracten nog steeds een juiste ontwikkelrichting. Dit stelt echter wel veel zwaardere eisen aan het financieel beleid van deze partijen”, aldus Jurriën Veldhuizen. “Voor partijen die dit pad inslaan maar zich hier onvoldoende op toerusten zal de positieve winstontwikkeling van korte duur zijn.”

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen