Nieuwe ESG-eis EU leidt tot andere risico’s voor kredieten

Nieuwe EU-eis voor ESG dwingt bank anders te kijken naar kredietverlening

Banken in Europa worden geconfronteerd met nieuwe ESG-vereisten opgelegd door toezichthouders. De European Banking Authority (EBA) herziet namelijk het kader voor kapitaaleisen voor banken; de nadruk komt te liggen op milieu en sociale risico’s. Dat schrijft de Canadese website BNN Bloomberg. 

  • ESG kan risico’s veranderen, aanpassingen noodzakelijk
  • sommige banken hebben aanpassing risico’s al gemaakt
  • milieu en sociale risico’s zwaarder gewogen van governance

Sommige van deze aanpassingen worden per direct ingevoerd, terwijl andere geleidelijk zullen worden uitgerold. Volgens het artikel kan dit resulteren in nieuwe wetgeving.

Meer kapitaalreserves per klant

Bedoeling is dat banken door de nieuwe regelgeving gedwongen worden de risico’s van wanbetaling en verlies opnieuw te beoordelen. Daarnaast moeten ze meer onbelaste, claimvrije en niet-verpande kapitaalreserves per klant aan gaan houden.

De kredietverlening en risicowaardering van sectoren met hoge emissies, zoals onder meer olie & gasbedrijven, cementmakers, staalproducenten en de mijnbouw, kunnen hierdoor zwaar worden beïnvloed. [Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Beoordelen van risico door ESG wet- & regelgeving

Financiële toezichthouders verwachten dat ESG-gerelateerde verliezen gevolgen zullen hebben voor traditionele financiële risico’s, zoals kredietrisico’s, marktrisico’s en operationele risico’s. Banken en toezichthouders moeten eerder gemaakte financiële analyses opnieuw beoordelen door milieurisico’s en sociale impact op te nemen in hun (risico)cijfers, wat extra middelen en inspanningen vereist.

Beperking van leningen aan fossiele sector

Sommige grote banken hebben intussen al stappen ondernomen, zoals het beperken van leningen aan fossiel-gedreven sectoren een bedrijven. Dit alles benadrukt het groeiende belang van ESG en de noodzaak voor financiële instellingen om hun benadering van risicobeoordeling aan te passen om te voldoen aan deze nieuwe vereisten.

Grondige ESG-analyse

Door deze nieuwe kapitaalseisen groeit de noodzaak om verder inzicht te ontwikkelen van de specifieke ESG-wetten en -regels, die van invloed zijn op sectoren in het algemeen en ondernemingen in het bijzonder. Dit vereist nauwkeurige monitoring van wetswijzigingen en voorschriften en het in kaart brengen van hoe deze veranderingen van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten. Door deze regels en hun impact te begrijpen, kunnen CFO’s, hoger financieel personeel en financial controllers beter anticiperen op potentiële financiële risico’s.

Integratie van ESG in financiële modellen

De financiele afdeling van bedrijven moeten de nieuwe ESG-risico’s integreren in bestaande financiële modellen en risicoanalyses. Dit omvat onder meer het evalueren van milieurisico’s en de sociale impact en hoe deze van invloed kunnen zijn op bedrijfsprestaties en financiële stabiliteit. Door deze factoren op te nemen in financiële modellen, kunnen controllers betere voorspellingen doen en risico’s beter beoordelen.

Onvoldoende kennis over nieuwe risico’s door ESG

Daarnaast moeten financiële afdeling van bedrijven proactief samenwerken met andere afdelingen, zoals duurzaamheidsteams en juridische afdelingen, om de naleving van ESG-vereisten te waarborgen. Ook moet samenwerking de strategische aanpak van de onderneming in lijn te brengen met deze nieuwe regelgeving. Verwacht wordt dat de kennis van veel financiële professionals over de nieuwe ESG-regelgeving nog onvoldoende is, ondanks dat ESG de financiële gezondheid en risico’s gaat beïnvloeden.

Deze cursus biedt praktische inzichten en tools om te voldoen aan Europese wetgeving en de impact op je organisatie te begrijpen. Leer verbeteringen in informatievoorziening aanbrengen en ontwikkel een datagedreven ESG-benadering. Werk aan relevante deliverables en pas de kennis direct toe in je eigen organisatie.

Gerelateerde artikelen