Nieuwe CFRO voor VvAA

Miranda Hendriks is per 1 september de nieuwe CFRO van VvAA Groep.

VvAA, zakelijk dienstverlener en collectief van ruim 124.000 zorgverleners, verwelkomt Miranda Hendriks per 1 september als Chief Financial & Risk Officer (CFRO) in de hoofddirectie. Zij volgt Menno Harkema op die deze rol tijdelijk vervult. Samen met directievoorzitter Bart Janknegt en Freek Roelofs vormt Hendriks de hoofddirectie die VvAA een nieuwe fase in zal leiden. Deze benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en de ondernemingsraad.

Hendriks ziet ernaar uit om de positie van VvAA in het veld, als collectief én integraal dienstverlener voor zorgverleners, verder vorm te geven richting de toekomst. “Door goed te luisteren naar de behoeften en vraagstukken van onze leden kunnen wij de verbinding met zorgprofessionals verder versterken. Zo kunnen we onze dienstverlening aanscherpen, zodat VvAA ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie blijft.”

Hendriks, van oorsprong econometrist en actuaris, begon bij KPMG en Ernst & Young, was daarna werkzaam bij Achmea, waaronder Directeur Financiën en Risico bij de Divisie Pensioen en Leven van Achmea, en was de laatste jaren als CFRO onderdeel van de Raad van Bestuur van Univé.

(bron: VvAA Groep)