Nieuwe BTW-regels bij de plaats van dienst

Per 1 januari treedt een van de belangrijkste BTW-wijzigingen van de laatste 15 jaar in werking. De Europese Commissie heeft namelijk nieuwe regels vastgesteld voor de plaats van dienst tussen ondernemers (B2B) en tussen ondernemers en particulieren (B2C). Internationaal zakendoen moet door deze nieuwe regels eenvoudiger worden.

BTW-heffing verlegd naar u  
Wanneer u zelf diensten afneemt in het buitenland, zult u door  de wijziging van de regels voor de plaats van dienst, vaker te  maken krijgen met verlegde BTW. Deze dient op de eigen  BTW-aangifte vermeld te worden.

Listing van diensten  
Behalve vereenvoudigingen brengt de nieuwe wetgeving ook  een extra administratieve verplichting met zich mee. Vanaf 2010  dient namelijk iedere EU-ondernemer die diensten verricht  aan ondernemers in andere lidstaten, waarbij de plaats van  dienst in het land van de afnemer ligt, periodiek een lijst in te  leveren. Dit is vergelijkbaar met de ICL-sales listing bij intracommunautaire leveringen.  

Let op 1:  Deze lijst moet 1 keer per maand ingeleverd worden. Op verzoek en  onder voorwaarden is het mogelijk om 1 keer per kwartaal te “Listen”.  Dit heeft vooral nut als u 1 keer per kwartaal aangifte doet.  Dit verzoek moet vooraf en tijdig gedaan worden!
Let op 2:  Door de verandering zal ook uw administratie aangepast dienen te worden.  Op de nieuwe plaats van dienst zijn een aantal uitzonderingen.

Bron: Wetsvoorstel 31.907 implementatie richtlijnen BTW-pakket

Gerelateerde artikelen