Nieuwe BI oplossing maakt traditioneel datawarehouse overbodig

Veel bedrijven zouden graag de enorme hoeveelheid data in hun SAP-omgeving gebruiken voor operationele sturing en voor managementinformatie.

Maar in veel gevallen schrikken zij er voor terug om een traditioneel datawarehouse in te richten. Ensior denkt met BI4SAP Live hiervoor een betaalbaar en vooral ook flexibel alternatief te hebben.
‘Bij business intelligence denken veel mensen aan het inrichten van een datawarehouse waarin data uit de transactionele bronsystemen wordt verzameld zodat deze geanalyseerd kan worden’, zegt Sander Honig, commercieel directeur bij Ensior. 
Deze in Utrecht gevestigde onderneming is al jaren Goldpartner van SAP en richt zich met name op de Business Objects-oplossingen. ‘In de praktijk merken wij dat er bij veel mensen nog wel eens gemengde gevoelens bestaan als het om datawarehouses gaat. Het heeft de naam relatief duur en complex te zijn, terwijl het uiteindelijke BI-systeem niet altijd de flexibiliteit kent die de eindgebruikers nodig hebben.’
Kant-en-klaar BI-systeem
Een van de problemen waarmee veel BI-projecten kampen is het feit dat het gebruik van datawarehouses betekent dat de data in diverse lagen moet worden bewerkt en opgeslagen, van ETL naar staging area tot aan het relationele datamodel in het datawarehouse. 
Vervolgens moet er in een semantische laag, de zgn. universe nog een koppeling gelegd worden tussen de tabelnamen en de zakelijke termen waarmee de eindgebruikers willen werken. Pas dan kan de data worden geanalyseerd en gepresenteerd in de vorm van rapporten. Komen er echter vanuit de business verzoeken voor aanpassingen van de analyses, dan betekent dit in de meeste gevallen dat alle lagen in deze architectuur aangepast dienen te worden. 
 
Sander Honig, commercieel directeur bij Ensior 
 
‘Met BI4SAP Live, een oplossing gebaseerd op SAP BusinessObjects doen we dat anders’, vertelt Honig. ‘In feite is dit een kant-en-klaar BI-systeem rechtstreeks op SAP ERP met slechts één slimme multi-source universe, dat rechtstreeks op de tabellen in het SAP bronsysteem werkt. Een zogenaamd virtueel datawarehouse, er wordt immers geen data fysiek opgeslagen. Interessant aan deze aanpak is bovendien dat het nu mogelijk is om in realtime de prestaties van de organisaties in te zien. 
‘We kunnen er echter ook voor kiezen om de benodigde tabellen uit SAP naar een aparte database te kopiëren. Dit is met name handig als er zorgen bestaan dat het direct op de brontabellen uitvoeren van analyses tot een onacceptabele ‘performance hit’ zal leiden. Interessant aan deze aanpak is bovendien dat het nu mogelijk is om in realtime de prestaties van de organisaties in te zien.’
Semantische tussenlaag
BI4SAP Live bestaat zoals gezegd uit slechts één universe. ‘Het is een semantische tussenlaag waarin alle objecten uit de meest voorkomende SAP ERP-modules op een voor de eindgebruiker begrijpelijke wijze worden getoond. Dat gebeurt inclusief hun onderlinge samenhang en logica. Dat maakt het voor een eindgebruiker mogelijk om een rapport samen te stellen zonder dat hiervoor technische kennis nodig is. Het is daarmee nu ook heel eenvoudig om een rapport dat niet goed aansluit bij de business-vraag zelf aan te passen.’
De analyses kunnen hierbij dus rechtstreeks op de data in de tabellen in SAP ERP worden gedaan, terwijl de eindgebruiker zakelijke termen hanteert als ‘aantal’, ‘openstaand bedrag’ of ‘gemiddelde omzet per klant’. Welke tabellen hiervoor nodig zijn om tot de gewenste analyse te komen, blijft voor de eindgebruiker geheel verborgen. ‘De eindgebruiker hoeft dus niet zelf tabelnamen of complexe notaties te gebruiken, maar past simpelweg de vele aanwezige meetwaarden en dimensies toe. Hij kan dus zelf zijn rapporten samenstellen, of kiest een van de standaard aanwezige KPI’s.’
Geen spreadsheets meer
De eerste klanten zijn inmiddels live gegaan met deze oplossing. Daaronder bevinden zich Compass Group en de provincie Noord-Brabant. Beide organisaties ondervonden moeite met zowel de snelheid als de flexibiliteit van rapportages uit SAP ERP. Als een soort noodoplossing exporteerden  eindgebruikers daarom data voor verdere analyse naar spreadsheets. Die situatie vond men in beide gevallen echter minder geschikt. Hierbij speelt met name een rol dat deze export arbeidsintensief en foutgevoelig bleek en de analyseresultaten dus niet altijd betrouwbaar waren. Beide organisaties hebben daarom gekozen voor BI4SAP Live, zodat de dagelijkse operatie nu op basis van betrouwbare informatie kan worden gestuurd.
___________________________________________________________________________________________________
Bent u betrokken bij informatievoorziening voor strategische besluitvorming? Speelt u een actieve rol in Business Intelligence (BI) en Analytics projecten? Volg dan de training BI voor Financials. Analyseer uw bedrijfsinformatie en vergroot direct de toegevoegde waarde van Finance aan de Business. Meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen