Nieuwe benoemingen BDO Accountants & Adviseurs

fallback
Per 1 januari 2004 zijn de volgende vennoten toegetreden tot de maatschap BDO Accountants & Adviseurs:

F.A. Groothuizen RA (45), Accountants, Alkmaar. Frans Groothuizen studeerde accountancy en is voornamelijk werkzaam in de
controlepraktijk. In 15 jaar heeft hij een brede praktijkervaring opgebouwd, voortvloeiend uit een totaal dienstenpakket voor ondernemingen in het MKB-segment.

Drs. J.A.W. Huls RA (36), Accountants, Arnhem. Hans Huls volgde na zijn studie bedrijfseconomie de postdoctorale opleiding accountancy en heeft ruim 11 jaar ervaring in de accountants- en adviespraktijk. Vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond bedient hij een breed cliëntenpakket met zowel nationaal als internationaal opererende ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang.

R.C.M. Nelis RA (38), Accountants, Velsen-Noord. René Nelis is als registeraccountant werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Hij heeft ruim 18 jaar praktijkervaring in de controle- en adviespraktijk en is gesprekspartner voor ondernemers bij specifieke vraagstukken. Met ingang van 1 juli 2004 is hij vestigingsleider van kantoor Velsen-Noord.

Drs. W.A. Romijn (33), Internationaal Belastingrecht, Rotterdam. Wilbert Romijn, fiscaal econoom, heeft zich gespecialiseerd in
internationaal belastingrecht. Zijn focus ligt op het fiscaal begeleiden van buitenlandse investeerders in Nederland en Nederlandse investeringen in het buitenland. Tevens heeft hij veel ervaring met het opzetten van houdster- en financieringsstructuren.

Drs. S. Wierstra RA (35), Accountants, Hoorn. Sybrand Wierstra studeerde bedrijfskunde en accountancy en is werkzaam in de controlepraktijk. Zijn cliënten bestaan voornamelijk uit middelgrote ondernemingen. In zijn ruim 11-jarige loopbaan heeft hij specifieke ervaring ontwikkeld op het gebied van bedrijfsopvolging, financieringen en bedrijfseconomische vraagstukken.

Gerelateerde artikelen