Nieuwe belastingwet legt bom onder MKB-krediet

Het Belastingplan 2013, een wetsvoorstel dat op korte termijn in de Tweede Kamer wordt behandeld, vormt een rem op kredietverlening, waaronder leasing en leverancierskrediet. In de nieuwe belastingwet staat een wijziging op het gebied van bodemzaken, die leasemaatschappijen en andere kredietverleners dwingt voorzichtiger te zijn met het geven van financiering.

Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Vereniging van leasemaatschappijen (NVL), die haar zorgen in een open brief kenbaar maakt.

Gedwongen wachten
Door de voorgestelde wijziging krijgt de Belastingdienst straks voorrang op leasemaatschappijen en andere schuldeisers bij een nakend faillissement van een bedrijf. Artikel IX van het Belastingplan 2013 gaat in op de spelregels die gelden bij bodemzaken, ofwel de inventaris en machines die worden gebruikt op de productielocatie of vestigingsplaats van een ondernemer.

In het artikel staat beschreven dat onder meer leasemaatschappijen bij de fiscus moeten melden dat zij het geleverde of geleaste object willen claimen in een situatie van dreigend faillissement van de afnemer, en vervolgens gedurende 4 weken wachten. Hierdoor heeft de Belastingdienst de mogelijkheid – en ruim de tijd – om het object te claimen en vissen leasemaatschappijen en leveranciers die op basis van leverancierskrediet hebben geleverd achter het net. “Het gevolg zal zijn dat het MKB nog moeilijk aan krediet zal komen, net nu bedrijven dit zo hard nodig hebben”, zegt Peter-Jan Bentein, secretaris-generaal van de NVL.

Belangen bedrijfsleven in gevaar
Een zwaarwegend gevolg van de voorgestelde wetswijziging is dat financiers hun financieringsbeleid zullen aanpassen waardoor afnemers niet meer met externe hulp van financiers – of alleen tegen aanvullende zekerheden of hogere kosten – de aankoop van productiemiddelen kunnen realiseren.

“De crisismaatregel die de overheid met Artikel IX van het Belastingplan doet, brengt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven ernstig in gevaar”, zegt Peter-Jan Bentein. “Een van de risico’s is dat bedrijven hun investeringen zullen uitstellen, wat een negatief effect heeft op de economische groei. Bovendien zullen leveranciers van machines niet eens meer overwegen een betalingsuitstel toe te kennen, aangezien hun positie volledig wordt uitgehold. Dus niet alleen bedrijven die krediet nodig hebben worden getroffen, ook bedrijven die bijvoorbeeld machines leveren aan andere bedrijven.”

Spoedadvies Raad van State
De NVL is van mening dat de overheid zich illusies maakt over de verwachte (belasting)opbrengsten. “De maatschappelijke kosten zullen de baten overstijgen”, zegt Bentein. De NVL eist onmiddellijke intrekking van dit wetsvoorstel uit het Belastingplan 2013. “Wij weten ons gesterkt door het spoedadvies van de Raad van State waarin gelijkluidende argumenten haarscherp zijn beschreven”. De NVL, die aan de basis heeft gestaan van het Leasebesluit dat sinds 1999 tot op heden regels geeft rond de verdeling van objecten van een insolvente onderneming, vraagt dat het Ministerie van Financiën een grondige consultatie met financiers en met het bedrijfsleven organiseert. Het lijkt er op dat het Ministerie van Financiën nu te kort de bocht neemt.

Bron: Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL)

Gerelateerde artikelen