Nieuwe bedrijfsactiviteiten oplossing Brexit?

Wat ook de uitkomst is van de Brexit-onderhandelingen, het is zeer waarschijnlijk dat er veranderingen aankomen.

Vanaf 29 maart krijgen Europese exporteurs waarschijnlijk een beduidend andere relatie met een van hun belangrijkste handelspartners. Een 'no-deal Brexit’, Noorwegen+, douane-unie of een andere variant met of zonder een ‘backstop’: de onzekerheid over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU blijft hoe dan ook. Hoe lastig gaat het worden voor Europese aanbieders van goederen en diensten om het VK te blijven bedienen wanneer een nieuwe grens en douaneprotocollen worden ingevoerd?

Bedrijfsactiviteiten veiligstellen

Ongeacht wat de uitkomst van het Britse politieke proces gaat zijn, moeten Europese bedrijven hun opties overwegen om de bedrijfsactiviteiten aan de overkant van het water veilig te stellen. Daarbij lopen de gevolgen van die opties uiteen wat betreft intensiteit en omvang. 
Dat het groothandelaren in bederfelijke de grootste kopzorgen bezorgt, is geen verrassing. Maar nu een ‘no-deal Brexit’ een serieuze mogelijkheid is, heeft waarschijnlijk iedereen die exporteert in een JIT-supply chain de laatste tijd wat slapeloze nachten gehad. 
Als er een ‘no-deal Brexit’ komt, zal het roll-on-roll-off-scheepsvervoer bij de veerhavens in het VK volgens sommige schattingen vertragingen oplopen tot wel vijf uur. Puur vanwege de toegenomen administratieve lasten. Maar ook wanneer er geen goederencontroles vereist zijn, wordt minimaal anderhalf uur vertraging verwacht. Zelfs wanneer elektronische informatie binnen zes seconden kan worden goedgekeurd. Dover alleen al verwerkt bijna 3 miljoen RORO-eenheden per jaar. De voorspelling van Maritime UK, dat zich een permanente file van 20 kilometer zal vormen op de M20, is wellicht nog aan de voorzichtige kant.

Contact met klanten moeilijker

Met het oog op deze alarmerende cijfers lijkt het zeer waarschijnlijk dat het verkopen en services verlenen aan klanten in het VK na de Brexit moeilijker wordt. Hoe kun je je tegen deze toekomst wapenen? Is lokaal ingericht voorraadbeheer, reparatie en service wellicht een interessant alternatief, wanneer het fysiek passeren van de grens ingewikkelder wordt? Met een lokale opslagplaats worden de langere procedures aan de grens vermeden, waardoor bedrijven hun klanten snel en efficiënt kunnen blijven bedienen. 
Voor sommige bedrijven is een dergelijke uitbreiding of aanvulling in het Verenigd Koninkrijk een interessante optie om in overweging te nemen. Een lokaal gevestigd centrum voor voorraad- of onderhoudsbeheer kan niet alleen bijdragen aan het veiligstellen van logistieke operaties, maar is ook een garantie voor een gedifferentieerd niveau van klantenservice. Brengt de Brexit een lichtpunt voor exporteurs?
Een dergelijke stap gaat niet zonder uitdagingen. Naast het lokaal personeel werven en managen, en krijgt men te maken met lokale wetgeving en complexere rapportage- en complianceverplichtingen. En een complexer voorraadbeheer brengt ook uitdagingen met betrekking tot werkkapitaal met zich mee. Toch is het, indien zorgvuldig gepland en met de juiste strategie en ondersteuning, een realistisch scenario.

Vier adviezen voor uw organisatie

Daarbij is een grote rol weggelegd voor de wijze waarop een bedrijf zijn IT uitbreidt. Exact heeft meer dan dertig jaar ervaring in het ondersteunen van de internationalisering van Nederlandse en Belgische bedrijven, in die tijd hebben we wel het een en ander geleerd. Is de uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk voor uw bedrijf een serieuze optie, dan zijn er vier aandachtspunten van belang bij de planning van uw proces. Wanneer u dat doet, hebt u een zeer reële kans van slagen:

1 Het is absoluut essentieel om volledige controle te houden over de bedrijfsbrede backoffice. Geldmiddelen komen onder druk te staan en u moet op ieder moment weten wat de stand van zaken is. Rapporteren dient soepel en in realtime te verlopen. Het beschikken over centrale ERP-stamgegevens voor alle financiële, logistieke en voorraadprocessen van alle locaties binnen één strak systeem, zorgt ervoor dat u gevrijwaard blijft van informatielekken en onvoldoende geïnformeerde besluitvorming.

2 Het vermogen om snel en nauwkeurig te consolideren is absoluut noodzakelijk om controle te houden en risico’s te minimaliseren. Het maandelijkse afsluitproces moet lokale operaties snel centraliseren en het groepsverslag consolideren zonder dat Excel nodig is. Dit is ook een motivatie voor het invoeren van één wereldwijd systeem met één set stamgegevens. Lokale tools zijn uw vijand wanneer het gaat om goed inzicht in financiële prestaties.

3 Vanuit operationeel oogpunt bekeken draagt een aanpak met effectieve prognoses en intercompany-logistiek er aan bij, dat financiële risico’s en het gevaar van ontevreden klanten worden geminimaliseerd. Aangezien middelen optimaal moeten worden ingezet op meerdere locaties, zijn instrumenten die de flexibiliteit en controle van voorraadmutaties ondersteunen essentieel voor de bescherming van liquiditeit.

4 Naast de financiële processen moeten frontoffice-processen zoals CRM, HRM en inkoop ook probleemloos verlopen op alle locaties vanuit één systeem en één (bij voorkeur online) interface. Alle medewerkers moeten dezelfde informatie zien, zonder dat belangrijke gegevens door verschillende systemen moeten worden ‘gepompt’. Dit zorgt voor een effectieve internationale samenwerking, ongeacht locatie of tijdzone.

Succesvolle investering

Zoals elke verandering zal de Brexit ongetwijfeld evenveel risico’s als kansen met zich meebrengen. Voor in de EU gevestigde exporteurs kan de stap om hun bedrijfsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk te starten of uit te breiden, een succesvolle investering zijn. Met processen en systemen die het juiste inzicht geven, is het opstarten van bedrijfsonderdelen in het Verenigd Koninkrijk wellicht de oplossing om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een nieuwe VK/ EU grens.

 
Wilt u meer weten over de risico’s en kansen van de Brexit? Kom dan naar de Brexit Masterclass georganiseerd door Exact en NBCC met keynotes van oa DLAPiper en Den Hartogh.