Nieuwe aanpak voor verduurzamen grote bedrijven

Portefeuilleaanpak scheelt administratieve lasten en tijd.

Het kost grote organisaties veel tijd en moeite om hun gebouwen te verduurzamen. De portefeuilleaanpak betekent minder administratie en meer flexibiliteit voor de organisatie. Vanaf begin volgend jaar kunnen zij meedoen met deze nieuwe werkwijze.

De portefeuilleaanpak is een uitkomst voor bedrijven en instellingen met meer dan twintig gebouwen verspreid over Nederland. Grote organisaties hoeven dan jaarlijks maar één rapport te schrijven over alle energiebesparende maatregelen die ze nemen. Ze hoeven zich niet meer per gebouw te verantwoorden.

Zij leveren nu nog bij verschillende inspecteurs rapporten in over hun maatregelen per gebouw. Ook moeten zij nu alle gebouwen tegelijk verduurzamen.

De organisatie dient een portefeuilleroutekaart in. Daarin staan alle energiebesparende maatregelen die ze de komende vier jaar gaan treffen voor al hun gebouwen.  Zo moet onder andere het aardgasgebruik van de hele vastgoedportefeuille elk jaar gemiddeld met 5,5 procent omlaag.

Als een organisatie meedoet aan de portefeuilleaanpak, wordt er één coördinerend inspecteur aangewezen als contactpersoon voor de controlerende instanties.   

De organisatie wijst ook één contactpersoon aan voor de hele vastgoedportefeuille. Die schrijft jaarlijks maar één voortgangsrapport voor de coördinerend inspecteur. De voortgang van energiebesparende maatregelen wordt beoordeeld voor alle locaties bij elkaar.

Om mee te doen moeten organisaties uiterlijk op 15 februari 2023 een intentieverklaring inleveren. De deadline voor de routekaart met maatregelen is 30 april 2023. Ook moeten deelnemers jaarlijks een rapport schrijven voor de coördinerend inspecteur om de voortgang te laten zien. Eind 2026 moet dit ertoe leiden dat hun vastgoedportefeuille veel minder energie verbruikt.  

Gerelateerde artikelen