Nieuwe aanpak vertrekpremies

Minister Hirsch Ballin werkt aan een nieuwe maatregel om excessieve ontslagvergoedingen van topbestuurders aan banden te leggen. De maatregel houdt in dat het contract met een bestuurder van een vennootschap niet langer als een arbeidsovereenkomst geldt.

Momenteel hebben topbestuurders van organisaties een dubbele rechtspositie. Naast bestuurder zijn ze ook in dienst van de vennootschap. Het nadeel hiervan is dat ze hoge vertrekvergoedingen kunnen eisen, aldus minister Hirsch Ballin.

De minister is van mening dat falende bestuurders geen vergoeding moeten krijgen die niet in verhouding staat tot de contractduur of de prestaties.

Gerelateerde artikelen