Nieuw vakblad voor controllers en financieel managers

fallback
Controllers en financieel managers kunnen voor nieuws en kennis al enige jaren terecht op de website www.financieel-management.nl. Binnenkort komt er ook een papieren editie. In maart 2006 verschijnt de eerste uitgave van het Tijdschrift Financieel Management. De oplage is 10.000 en het blad verschijnt 10 keer per jaar.

In Nederland werken zo’n 80.000 controllers en financieel managers op hbo(+) niveau. De controller houdt toezicht op de financiële administratie en verzorgt de cijfermatige informatie voor het management. Hij houdt zich bezig met het verbeteren van procedures, het opstellen van periodieke rapportages, de begroting en de jaarrekening. De controller is de business partner van de Chief Financial Officer (CFO). Van de controllers is 85% man en 60% heeft een managementfunctie. De gemiddelde leeftijd van de controller ligt rond de 40 jaar. Hoofdredacteur Ronald Bruins: 'Het tijdschrift Financieel Management wordt een praktisch how to do-blad met veel cijfermateriaal, handreikingen en tips en tricks. Aantrekkelijk voor lezers en adverteerders.' Controllers en financieel managers kunnen zich gratis abonneren via www.financieel-management.nl. Belangstellenden die niet tot de doelgroep behoren betalen 195 euro excl. BTW per jaar voor een abonnement.

Onderwerpen
Naast vakinhoudelijke artikelen zal het Tijdschrift Financieel Management aandacht besteden aan de veranderingen in de financiële wet- en regelgeving en het persoonlijk functioneren van de controller. Ook zal het magazine informatie bieden over nieuwe financieel-administratieve software en bevat het interviews met kandidaten voor de Controller of the Year Award. Het blad wordt ondersteund door een redactieraad. Uitgever Alex van Groningen, CxO Media: “Door de praktische opzet onderscheidt het Tijdschrift Financieel Management zich van het meer op strategie gerichte Chief Financial Officer Magazine. De CFO is vaker eindbeslisser, de controller vaker uitvoerder. Tijdschrift Financieel Management richt zich verder vooral op financials werkzaam bij middelgrote bedrijven en divisies van grotere ondernemingen. Voor advertentietarieven kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Sales, Michael van Asperen, telefoon 020-5788900.