Nieuw register belastingadviseurs

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van het College Belastingadviseurs (CB) op 28 mei en van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) op 6 juni hebben de aanwezige leden van beide verenigingen ingestemd met de oprichting van een koepelorganisatie waarin een aantal gezamenlijke activiteiten ontwikkeld wordt: het Register Belastingadviseurs (RB).

Het gaat om gezamenlijke activiteiten op het gebied van:   

– Belangenbehartiging: de nieuwe combinatie is de belangrijkste beroepsorganisatie van fiscale adviseurs voor het mkb en de (vermogende) particulier. De koepelorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor tal van partijen, waaronder het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

– Kwaliteitsbevordering: gezamenlijk kan een bredere vaktechnische ondersteuning en kennisoverdracht aan de leden worden geboden.

– Ondersteuning: in de combinatie kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald.

– Opleidingen: het beroep van belastingadviseur dient nog meer onder de aandacht van potentiële studenten te worden gebracht. De krachtenbundeling en gerichte werving moeten zorgen voor een constante toeloop van studenten.

Naast de koepelorganisatie blijven CB en NFB vooralsnog zelfstandig bestaan en blijven ieder voor zich verantwoordelijk voor de Permanente Educatie en de controle daarop, het toelatingsbeleid en de tucht- en beroepsrechtspraak. Voor de ruim 6500 leden van beide organisaties verandert er niets in hun individuele lidmaatschap; men is lid van het CB respectievelijk de NFB en dat blijft zo.

Gerelateerde artikelen