Nieuw maatschappelijk initiatief leidt tot sneller betaalde facturen

Naleving van de overeengekomen betaaltermijn is voor iedere ondernemer van essentieel belang. Ondanks de invoering van de Wet Betalingstermijnen in 2013 waarin de betalingstermijnen bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (B2B) en bedrijven en overheid wettelijk is vastgelegd ervaren bedrijven het tegenover gestelde.

Veel ondernemers moeten nog steeds langer dan 30 dagen wachten op betalingen van hun klanten. Met de invoering van de Wet Betalingstermijnen lijkt het betalingstermijn issue niet opgelost te zijn. Een van de hoofdredenen tot niet naleving zijn de blijvende liquiditeitsproblemen die vaak schuil gaan onder ‘zogenaamde disputen’.

Liquiditeitsproblemen kent vele grondslagen, in het algemeen is het een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Voor veel ondernemers zijn de huidige initiatieven tot verbetering bij grote bedrijven, gesteund door de overheid, niet van toepassing omdat zij simpelweg geen leverancier zijn van deze grote bedrijven. Het grootste gedeelte van het MKB is hier niet bij gebaat en zoekt naar oplossingen.

De onderlinge ‘ondernemers mentaliteit’ kan de vicieuze cirkel doorbreken, maar hoe verander je ondernemers mentaliteit?

Debcare Nederland geeft onafhankelijk professioneel advies en weet hoe je ondernemers mentaliteit veranderd. De meeste ondernemers zijn terughoudend voor een harde aanpak van trage betalers, wat kan resulteren in het vertrek van haar klanten. Het opvoeren van aanmaningen en telefoonacties zijn de meest voor de hand liggende acties die ondernomen worden.
Essentieel in het opvoeren van de communicatie middelen is de kwaliteit en hier schort het vaak aan gedegen kennis en kunde waardoor op langer termijn de vicieuze cirkel blijft bestaan. De huidige methodiek is van negatieve aard, de communicatie heeft een negatief karakter.
Debcare Nederland is onder andere gespecialiseerd in communicatie technieken die het strategisch beleid ondersteunen.

Debcare Nederland adviseert bedrijven om een positieve aanpak in te voeren waarin klanten beloond worden. Innovatief handelen binnen creditmanagement resulteert in verandering van de vicieuze cirkel en leidt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met Save the Children heeft Debcare Nederland de INVOICE CHALLENGE ontwikkeld. Deelnemers (bedrijven) bieden hun klanten de mogelijkheid om bij iedere tijdige factuurbetaling een bijdrage te doneren die gebruikt wordt voor een goede scholing van kinderen.

Onderwijs zorgt voor normen en waarden, leert samenwerken, het ontwikkelt een analytisch denkvermogen. Het maakt kinderen tot zelfstandig denkende burgers en dat is van levensbelang voor elke maatschappij.

Door deze positieve aanpak worden;
– klanten gemotiveerd & beloond
– bedrijven optimaliseren hun liquiditeit
– kinderen krijgen een betere toekomst
Dit alles door een tijdige betaling!

De ‘Invoice Challenge’ is binnen de meeste bedrijven toepasbaar, waardoor een ‘keten challenge’ ontstaat.

Gerelateerde artikelen