Nieuw lid RvB van Lanschot

fallback
De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV heeft het voornemen om mr H.H. (Hanso) Schotanus à Steringa Idzerda (57) te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV.

De heer Idzerda is momenteel voorzitter van de directie van CenE Bankiers NV, dat sinds 30 september deel uitmaakt van Van Lanschot. De kennisgeving van zijn benoeming staat op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV die op 20 oktober 2004 wordt gehouden. ‘Van Lanschot en CenE Bankiers vormen een uitstekend koppel. Onze klantenbenadering, dienstverlening en bedrijfscultuur komen sterk overeen. Dat geeft mij veel vertrouwen in een succesvolle integratie van beide banken en in een gezonde toekomst van Van Lanschot’, aldus Hanso Idzerda. De heer Idzerda is sinds 2001 voorzitter van de directie (CEO) van CenE Bankiers in Utrecht en vanaf 2003 tevens CEO van ING Private Banking. Daarvoor was hij onder meer directeur Effecten van ING Investment Management, lid van het Management Team van ING Barings en directeur van ING Corporate Clients.

Raad van Bestuur
Na toetreding van de heer Idzerda zal de Raad van Bestuur van Van Lanschot als volgt zijn samengesteld:

– Drs F.G.H. (Floris) Deckers, voorzitter;
– Mr C.N. (Carel) van der Spek;
– Mr P.R. (Peter) Zwart;
– Mr H.H. (Hanso) Idzerda.