Nieuw krediettekort bedrijven dreigt

Bedrijven klagen over de stroeve kredietverlening van banken. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) waarschuwt ervoor dat banken als gevolg van strengere regelgeving de toenemende kredietbehoefte niet aankunnen. Zij wil maatregelen treffen om ondernemers te helpen. Hierover bericht Grant Thornton.

Minister Van der Hoeven maakt zich zorgen dat banken op langere termijn minder krediet zullen verschaffen. Na klachten van ondernemers spoort het kabinet banken aan om meer geld te verstrekken. De ingestelde Kredietdesk helpt tot 15 procent alsnog aan krediet, maar de ondernemers houden problemen, erkent zij. De SP heeft zelfs voorgesteld om een nieuwe Nationale Investerings Bank (NIB) op te zetten om bedrijven meer en tegen geringere rente geld te lenen. Een kamermeerderheid lijkt hier echter tegen te zijn.

“De druk vanuit het bedrijfsleven en de politiek richting de banken om meer krediet te verstrekking is begrijpelijk. Echter, kan teveel of gesubsidieerd krediet aan bedrijven met weinig toekomstperspectieven tegen te lage rente leiden tot een nieuwe kredietcrisis”, aldus Paul Buitink, werkend in het Restructuring & Performance Improvement team van Grant Thornton. “Voor ondernemers zijn allerlei zaken belangrijk om de kans te vergroten om aan voldoende krediet te komen. Een goede cash flow prognose alsmede een goed onderbouwd bedrijfsplan kunnen hiertoe bijdragen. Ook zijn er andere financieringsvormen die ondernemers vaak niet voldoende benutten, zoals leverancierskrediet en risicodragend vermogen.”

Gerelateerde artikelen