Nieuw format voor jaarrekeningen

De Europese Commissie is onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF).

Dit is een nieuw format voor jaarrekeningen dat op haar verzoek is opgesteld door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het is belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen op tijd kennis nemen van deze nieuwe regels en voorbereidingen treffen.

Het voorstel schrijft voor dat effectenuitgevende ondernemingen vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening moeten opstellen in XHTML, waarbij bepaalde gegevens moeten worden getagd, gebruikmakend van inline XBRL. De verplichting geldt vooralsnog alleen voor de primaire geconsolideerde overzichten, zoals de balans en winst- en verliesrekening die op basis van EU-IFRS zijn opgesteld. In een later stadium volgt de verplichting om de toelichting op de geconsolideerde overzichten te taggen. Dit laatste geschiedt via zogenaamde blocktags.

Meer informatie over de ESEF en de RTS is beschikbaar op de website van ESMA. Hier vindt u ook een video-tutorial met een korte uitleg over deze verplichting. Daarnaast worden webinars gepost op de website van XBRL Europe.

Als er vanuit het Europees Parlement en de Europese Raad de komende drie maanden (met een optie voor verlenging van drie maanden) geen bezwaren worden geuit, dan wordt het voorstel definitief aangenomen.

De AFM publiceert meer informatie over ESEF op haar website zodra de RTS officieel is gepubliceerd. Bovendien is de AFM van plan in de tweede helft van 2019 een bijeenkomst te organiseren waarin marktpartijen worden geïnformeerd over de invoering van ESEF.

Gerelateerde artikelen