Nieuw concept van Van Lanschot Assurantiën.

fallback
Summum: overtreffende trap in verzekeringen. Verzekeringsadviseur Van Lanschot Assurantiën BV introduceert Van Lanschot Summum: het beste verzekeringsconcept voor wonen, vermogen, vervoer, recreatie en reizen. Met Summum onderstreept Van Lanschot Assurantiën haar ambitieuze doelstelling die aan de ontwikkeling van dit concept ten grondslag ligt: optimale kwaliteit, comfort, service, hoogste dekking, ruim aanbod op één polis, geen of een beperkt eigen risico en heldere voorwaarden. Van Lanschot Summum is een totaalconcept voor particuliere relaties waarin alle aspecten aan bod komen die kunnen spelen rondom het beschermen van waardevolle persoonlijke bezittingen en vermogen. 'Onze cliënten zijn veelal vermogende particulieren die terecht hoge eisen stellen aan hun persoonlijke bezittingen', legt Jelmer Pieters, manager van Van Lanschot Summum uit. 'Welstand kent zo zijn eigen vragen rond risico en zekerheid en daar spelen wij met Summum op in. Optimale kwaliteit, comfort, service, hoogste dekking, ruim aanbod op één polis, geen of een beperkt eigen risico en heldere voorwaarden. Dat lijkt allemaal zo vanzelfsprekend tegenwoordig, maar de praktijk is soms weerbarstig. Summum daarentegen is zorgeloos leven, zorgeloos verzekerd zijn.'

Van Lanschot Summum is één van de meest complete verzekeringsconcepten die momenteel verkrijgbaar zijn en kent maar liefst 16 verschillende verzekeringen verdeeld over vijf thematische rubrieken. Deze thema’s zijn wonen, vermogen, vervoer, recreatie en reizen. De verzekeringen omvatten onder meer gebouw, inboedel, kostbaarheden, aansprakelijkheid en rechtshulp, persoonlijke ongevallen, auto, classic car, motor, camper, pleziervaartuig, reis en annulering. Behalve uit het aanbod van Summum kunnen cliënten tevens gebruik maken van het netwerk waarover Van Lanschot Assurantiën beschikt. Specialisten op het gebied van taxatie (kunst, verzamelingen), beveiliging en preventie (brand, inbraak) en diverse andere experts staan hierbij tot hun beschikking. De meerwaarde van Summum ligt ook in de integrale aanpak waarbij de verschillende risico’s die cliënten willen afdekken centraal staan. Aan de hand van een grondige analyse van de lopende verzekeringen van een cliënt wordt een evenwichtige portefeuille samengesteld met een goede dekking en prijsstelling, zonder lacunes en overlappingen. Het dekkingsoverzicht wordt aangeboden in een luxe Summummap. Van Lanschot Assurantiën biedt als één van de eerste verzekeringsadviseurs in Nederland de verzekeringsvoorwaarden op cd-rom aan. Behalve de polisvoorwaarden van Summum zijn hierop algemene informatie, de advieswijzer, een schadeformulier en een inboedel waardemeter opgenomen. Dit formulier en de waardemeter kunnen worden uitgeprint, maar ‘online’ invullen en verzenden behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Met Van Lanschot Summum wil Van Lanschot de integrale financiële dienstverlening aan vermogende particulieren verder vorm geven. In de loop van 2003 zal Van Lanschot Summum ook op brede schaal bij de doelgroeprelaties van F. van Lanschot Bankiers worden geïntroduceerd. Van Lanschot Assurantiën biedt de verzekeringsvoorwaarden aan relaties op cd-rom aan. Behalve de polisvoorwaarden van Summum zijn hierop de advieswijzer, een schadeformulier en een inboedelwaardemeter opgenomen. Deze kunnen worden geprint, maar ook online worden ingevuld en verzonden. Deze cd-rom kan worden opgevraagd: telefoon +31 (0)73 692 4654. De oorsprong van Van Lanschot Assurantiën BV gaat terug tot 1769. Daarmee is het een van de oudste en grootste verzekeringsadviseurs van Nederland. Van Lanschot Assurantiën werkt onafhankelijk en is gespecialiseerd in de verzekeringsbehoeften van cliënten die zich qua inkomen en vermogen onderscheiden, en van directeuren-eigenaren en hun familiebedrijven. Dankzij de integratie van bancaire en verzekeringsactiviteiten kunnen maatwerkoplossingen worden aangeboden. Persoonlijke zorg en efficiënte afwikkeling van de claim staan bij de dienstverlening voorop. De assurantieadviseur is onder meer actief op het gebied van privéverzekeringen, hypotheken, pensioenen, inkomens- en vermogensplanning, arbeidsongeschiktheid, kunst- en verzamelingen, employee benefits en credit management consultancy. Van Lanschot Assurantiën is een dochter van F. van Lanschot Bankiers NV.

Gerelateerde artikelen