Nieuw boetebeleid

Onlangs kondigde de staatssecretaris van Financiën een nieuw boetebeleid aan voor de te late afdracht van loon- en omzetbelasting.

In het huidige boetebeleid wordt bij te late betaling gewerkt met een verzuimenreeks. Er geldt een referentieperiode van zeven aangiftetijdvakken waarover het aantal verzuimen in aanmerking wordt genomen.

Bij een eerste verzuim wordt geen boete opgelegd en bij een tweede verzuim wordt een boete opgelegd van 1% van het te laat betaalde bedrag. Bij een derde of volgend verzuim bedraagt deze boete 5%.

Het nieuwe boetebeleid is anders. Er volgt bij te late betaling geen boete, als in het vorige aangiftetijdvak op tijd is betaald én de betaling maximaal zeven dagen te laat plaatsvond.

Dat is dus een aanscherping van de regeling, want momenteel is bij een eerste verzuim nooit een boete verschuldigd. Vreemd is dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat het boeteregime juist wordt verlicht.

Bij oplegging van een boete bedraagt deze voortaan altijd 2% van het te laat betaalde bedrag met een maximum van vijftig euro. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim, kan een boete worden opgelegd tot het wettelijke maximum van 4.537 euro.

Het nieuwe boetebeleid kan voor belastingplichtigen dus zowel voordeliger als nadeliger zijn. Het is bijvoorbeeld voordeliger als tweemaal te laat wordt betaald en dit niet in opeenvolgende tijdvakken plaatsvindt. Het is nadeliger als bijvoorbeeld alleen gedurende twee opeenvolgende tijdvakken te laat wordt betaald.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen