Nieuw besluit belastingen op milieugrondslag gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd betreffende de uitbreiding van de goedkeuring voor de toepassing van het verlaagde tarief voor de energiebelasting bij financial leasing met situaties waarbij sprake is van erfpacht.

In het besluit is een goedkeuring opgenomen voor de toepassing van het verlaagde tarief in de energiebelasting voor door coöperaties op duurzame wijze opgewekte elektriciteit. De goedkeuring houdt in dat een productie-installatie onder voorwaarden geacht kan worden juridisch eigendom van de coöperatie te zijn als de coöperatie de installatie heeft verkregen krachtens een overeenkomst van financial lease.

Met deze wijziging kan de goedkeuring ook gelden voor installaties die krachtens erfpacht door de coöperatie worden gehouden en gebruikt. Dit besluit wijzigt het besluit van 3 april 2015, nr. BLKB2015/370M.

• BLKB2016/16M, AM, Belastingen op milieugrondslag

Gerelateerde artikelen