Nieuw belastingverdrag met Japan

Op 25 augustus 2010 is in Tokyo het nieuwe belastingverdrag met Japan ondertekend. Zakendoen met Japan wordt hiermee aantrekkelijker.

Een belangrijke verandering in het verdrag is de verlaging van de bronbelasting op dividenden en royalty’s. Hierdoor wordt het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker om zaken te doen in Japan.

Bovendien wordt het voor Japanse bedrijven interessanter om investeringen te plegen in Nederland. De bronbelasting op dividenden bedraagt 5 procent indien de dividendgerechtigde minimaal 10 procent van het aandelenkapitaal in de dividendbetalende vennootschap bezit.

De heffing van bronbelasting op dividenden blijft echter achterwege indien er sprake is van een deelgerechtigdheid van minimaal 50 procent. In alle andere gevallen bedraagt de bronbelasting op dividenden 10 procent. De bronbelasting op interest blijft net zoals in het oude belastingverdrag 10 procent.

Onder het nieuwe belastingverdrag is echter de bronheffing op royalty’s teruggebracht van 10 procent tot nihil. Overigens kunnen een aantal kwalificerende financiële instellingen (onder andere banken en verzekeringsmaatschappijen) in aanmerking komen voor een vrijstelling van bronbelasting.

Het nieuwe belastingverdrag wordt momenteel voorgelegd aan zowel het Nederlandse als het Japanse parlement en zal naar verwachting in 2012 in werking treden.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen