Nibud Geldexamen: financiële educatie op de basisschool

Ruim 270.000 basisschoolleerlingen krijgen geen goede financiële educatie, doordat een kwart van de basisscholen in Nederland er geen aandacht aan besteedt. Deloitte komt daarom samen met het Nibud met een geldexamen.

Door tijdgebrek en het niet verplicht opnemen in het lespakket zijn deze scholen niet in staat om dit onderwijs te geven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en Deloitte. Vandaar dat beide partijen samen gaan werken aan de ontwikkeling van een geldexamen voor basisschoolleerlingen. Samen met het Nibud en ThiemeMeulenhoff is het Nibud Geldexamen in het leven geroepen.

Onderzoek financiële educatie in het basisonderwijs
Het onderzoek, gehouden onder ruim 300 basisschooldirecteuren, heeft als doel na te gaan welke rol het basisonderwijs kan spelen in de financiële educatie. Ruim 91% van de respondenten geeft aan dat zij hier veel belang aan hechten. Uit het onderzoek blijkt dat het omgaan met geld op de basisscholen niet is verankerd in het lesprogramma. Tweederde van de basisschooldirecteuren geeft aan dat het onderwerp idealiter geïntegreerd zou moeten zijn in het lespakket. Een kwart van de scholen geeft nu zelfs aan geen tijd te hebben voor financiële educatie door een overvol lesprogramma. Gevolg is dat steeds meer jongeren te maken krijgen met geldproblemen, een maatschappelijk vraagstuk met ver strekkende gevolgen. “Het Geldexamen sluit goed aan bij deze problematiek. Met het Geldexamen vergroten we het bewustzijn voor het omgaan met geld bij de basisschoolleerlingen”, aldus Roger Dassen, CEO van Deloitte. “Via onze Fair Chance Foundation, zetten we onze medewerkers in om les te geven over het Nibud Geldexamen op de basisscholen”.

Over het Nibud Geldexamen
Deloitte heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een geldexamen voor basisschoolleerlingen met als doel de financiële bewustwording van jongeren te verhogen. Het bieden van financiële educatie aan basisschoolleerlingen krijgt steun vanuit de Fair Chance Foundation van Deloitte. Deze foundation biedt jongeren in achterstandssituaties een betere toekomst.

Voor de ontwikkeling van het geldexamen heeft Deloitte samenwerking gezocht met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en ThiemeMeulenhoff. De expertise van de drie partijen is gebruikt om een solide lespakket samen te stellen. Het Nibud doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar het bestedingsgedrag van kinderen. ThiemeMeulenhoff heeft als educatieve uitgeverij ruime ervaring met het ontwikkelen en uitgeven van lespakketten voor het basisonderwijs.

Gerelateerde artikelen